Ανάποδα γυρίζει αύριο η κλεψύδρα για την αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Τράπεζα Πειραιώς με τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων 2023 της Τράπεζας.

Η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να δείξει για το 2023 υπέρβαση των στόχων, με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή άνω του 0,65 ευρώ και απόδοση επί των μέσων ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) περίπου 14%. Τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα ως προς το ενεργητικό αναμένονται σε περίπου 2,5%, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες περίπου 0,7%, η καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου 1,6 δις. ευρώ, το οργανικό κόστος κινδύνου περίπου 1%, ο δείκτης κόστους προς έσοδα χαμηλότερος του 38%, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κάτω του 5%, με δείκτη κάλυψης ΜΕΑ περίπου 60% και οι κεφαλαιακοί δείκτες (συνυπολογιζόμενης της διανομής μερίσματος) περίπου 13% (CET1) και 17,5% (CAD).

Μετά τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων της Πειραιώς, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην ερχόμενη εβδομάδα κατά την οποία θα ληφθούν οι αποφάσεις κυβέρνησης και ΤΧΣ για το ποσοστό μετοχών της Τράπεζας που θα διατεθεί σε επενδυτές. Η διάθεση θα ακολουθήσει το μοντέλο του placement της Εθνικής Τράπεζας, με το παράλληλο άνοιγμα δύο βιβλίων, ένα για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά σε εγχώριους επενδυτές και ένα για τη Διεθνή Προσφορά σε ξένους επενδυτές μέσω της διαδικασίας του accelerated book building. Ειδική μέριμνα αναμένεται να υπάρξει για τους Έλληνες μικρομετόχους.

Η διαδικασία της διάθεσης μετοχών από το 27% της Τράπεζας Πειραιώς που ελέγχει το ΤΧΣ αναμένεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου (το πιθανότερο 6 – 8/3). Το ύψος της αποεπένδυσης του ΤΧΣ θα αποφασιστεί την ερχόμενη εβδομάδα, με δύο σενάρια να είναι στο τραπέζι. Διάθεση ποσοστού 20% με περιθώριο για επιπλέον 2% ή διάθεση και του 27% των μετοχών της Πειραιώς που κατέχει το ΤΧΣ. Οι υπέρμαχοι του πρώτου σεναρίου προσβλέπουν στην αναμενόμενη επενδυτική βαθμίδα από τη Moody΄s το 2025 και στην αναβάθμιση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά, εκτιμώντας ότι αυτές οι δύο εξελίξεις θα φέρουν ακόμη περισσότερους και μεγαλύτερους επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Με το σκεπτικό αυτό, το ΤΧΣ θα μπορούσε να διατηρήσει στην κατοχή του ποσοστό 5% -7% στην Τράπεζα Πειραιώς και να το διαθέσει σε δεύτερη φάση, πιθανότατα σε ξένο στρατηγικό επενδυτή, όπως συνέβη με την εξαγορά του ποσοστού (9%) της Alpha Bank από τη Unicredit. Οι υποστηρικτές της δεύτερης άποψης κρίνουν ότι πρέπει να αξιοποιηθεί το θετικό momentum στην παρούσα φάση και να ενισχυθεί το ζωηρό ενδιαφέρον των επενδυτών, με διάθεση του 27% και πλήρη αποχώρηση του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα. Σημειώνεται ότι ο επόμενος μεγάλος επενδυτής στην Τράπεζα Πειραιώς μετά το ΤΧΣ, ο Αμερικανός μεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον, φέρεται αποφασισμένος να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του (18,62%) ή ακόμη και να το αυξήσει.

Διαβάστε ακόμη: