Φίλος, άρτι αφιχθείς από Ν. Υόρκη, όπου μετείχε σε συσκέψεις κορυφαίων χρηματοπιστωτικών οίκων, μου μετέφερε την εξής πληροφορία.

Εμείς στην Ευρώπη κοιτάμε την καμπούρα μας (αν την κοιτάμε και αυτή) και δεν βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα.

Η οποία δεν είναι μόνο ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και ο ακήρυχτος πόλεμος στον Ειρηνικό μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ-Αυστραλίας.

Ο οποίος, θα έχει πολύ περισσότερες οικονομικές επιπτώσεις από τις σημερινές και στην Ευρώπη.

Περισσότερο από τη μητρόπολη του καπιταλισμού, μόλις επιστρέψει και η κύρια πηγή μου, που μετέχει σε ακόμα σημαντικότερες κορυφαίες συσκέψεις, με πολύ μικρή εκπροσώπηση Ευρωπαίων, αλλά σταθερή από Ελλάδα.