Είναι γεγονός πως ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας κατέβαλε μια μεγάλη προσπάθεια να αντιπαρέλθει στο μείζον πρόβλημα των κόκκινων δανείων, το οποίο λόγω της πανδημίας του Κορωνοιού κατέστη οξύτερο!

Ωστόσο η πρόταση του για τη δημιουργία Bad bank μολονότι υπήρξε συγκροτημένη δεν βρήκε τελικά πεδίο εφαρμογής καθώς συνάντησε την σφοδρή θα έλεγα αντίδραση των συστημικών τραπεζιτών οι οποίοι είχαν επικεντρωθεί στο σχέδιο Ηρακλής, πρώτα στο 1 και μετά στο 2!

Ισχυρός σύμμαχος του κ, Στουρνάρα υπήρξε ο σύμβουλος του πρωθυπουργού κ. Αλεξ Πατέλης ενώ κατά περίπτωση μαζί του τάχθηκαν οι διοικήσεις της Εθνικής και της Alpha!

Και τούτο διότι σε μεγάλο βαθμό το σχέδιο της Bad bank περιελάμβανε το σπάσιμο της τράπεζας Πειραιώς σε καλή και καλή με το κακό κομμάτι να πηγαίνει στην bad bank και το καλό σε Εθνική ή Alpha!

Τα νέα δεδομένα ως προς την τράπεζα Πειραιώς με την κρατικοποίηση της, την αύξηση κεφαλαίου και την ισχυροποίηση της διοίκησης Μεγάλου, ανέτρεψαν την επικρατούσα άποψη και δρομολόγησαν εξελίξεις σε όλο το τραπεζικό σύστημα με την Alpha bank την ώρα τούτη να προετοιμάζεται για μεγάλη αύξηση κεφαλαίου!

Κατοπιν όλων αυτών είναι προφανές πως η ύπαρξη της Bad bank χάνει το ενδιαφέρον και την ουσία της και καθίσταται ανενεργός!