Στα 1,3 εκατ. ευρώ (έναντι €15,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2021), υποχώρησαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) της Τιτάν το πρώτο τρίμηνο του 2022, λόγω των χαμηλότερων επιπέδων του EBITDA και της αρνητικής επίπτωσης των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, κυρίως λόγω της υποτίμησης της αιγυπτιακής λίρας.

Η Titan Cement International SA (Euronext Brussels, ATHEX και Euronext Paris, TITC) ανακοινώνει τα συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2022

– Δυνατό ξεκίνημα της χρονιάς με τον κύκλο εργασιών του Ομίλου να αυξάνεται κατά 22,6% και να διαμορφώνεται σε €454,6εκ., χάρη αφενός στα υψηλότερα επίπεδα τιμών σε όλα τα προϊόντα σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης και αφετέρου στη σταθερή ζήτηση

– Μείωση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά €9,7εκ. σε €46,4εκ., καθώς οι αυξήσεις τιμών αντισταθμίζουν σταδιακά τα υψηλά κόστη

– Επιτυχής μείωση των καθαρών ειδικών εκπομπών CO2 κατά 6,6% το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι

-Διατηρούνται οι εκτιμήσεις για ισχυρή ζήτηση το 2022 στηρίζοντας τις αυξήσεις τιμών

Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Ανασκόπηση αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου

Η χρονιά ξεκίνησε θετικά για τον ‘Όμιλο με σταθερή ζήτηση σε όλες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και σημαντική αύξηση των τιμών σε όλα τα προϊόντα.  Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο είναι αυτό με τις χαμηλότερες πωλήσεις λόγω εποχικότητας και δεν θεωρείται αντιπροσωπευτικό για το υπόλοιπο του έτους.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ διαμορφώθηκε σε €454,6εκ., σημειώνοντας αύξηση 22,6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2021. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 17,3% σε €46,4εκ., καθώς οι αυξήσεις τιμών που εφαρμόστηκαν στα προϊόντα μας τους πρώτους μήνες του χρόνου αντισταθμίζουν σταδιακά την άνοδο των τιμών της ενέργειας και άλλων στοιχείων του κόστους.

Στις περισσότερες αγορές έχουμε ήδη ανακοινώσει περαιτέρω αυξήσεις τιμών, οι οποίες εφαρμόζονται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) το πρώτο τρίμηνο μειώθηκαν σε €1,3 εκ. (έναντι €15,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2021), λόγω των χαμηλότερων επιπέδων του EBITDA και της αρνητικής επίπτωσης των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, κυρίως λόγω της υποτίμησης της αιγυπτιακής λίρας.

Όσον αφορά στις ελεύθερες ταμειακές ροές υπήρξαν λόγω εποχικότητας εκροές ύψους €34,5εκ. εξαιτίας του χαμηλότερου EBITDA, των υψηλότερων επενδυτικών δαπανών ύψους €38,9εκ. και των αυξημένων αναγκών για κεφάλαια κίνησης ύψους €50,6εκ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στα τέλη Μαρτίου 2022 ανήλθε σε €756,8εκ., επίπεδα αντίστοιχα με αυτά του Μαρτίου 2021.

Στις 17 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,50 ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρίας την Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022 (ημερομηνία καταγραφής – record date). Η είσπραξη του ποσού επιστροφής ορίσθηκε για τις 5 Ιουλίου 2022.

Αγορά ιδίων μετοχών:

Στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021, το πρώτο τρίμηνο του 2022, ο Όμιλος αγόρασε 508.436 μετοχές έναντι συνολικού τιμήματος ύψους €6.763.076. Στις 17 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υλοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέγιστου ποσού €10.000.000 στο Euronext Brussels και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εκτιμώμενη διάρκεια του προγράμματος είναι έξι μήνες και η υλοποίησή του άρχισε την 1η Απριλίου 2022.