Θετικά κινείται η Βιοχάλκο καθώς οι εταιρείες Cenergy και Εlvalhalcor συνεχίζουν την ανάληψη έργων και τις επενδύσεις.

Και οι δυο θυγατρικές εξαρτώνται απο την ανάκαμψη των οικονομιών διεθνώς.

Τα πρώτα σημάδια είναι ενθαρρυντικά καθώς η δεύτερη συνεχίζει τις επενδύσεις (νέα μονάδα βαφής) για να προλάβει την ζήτηση για προϊόντα αλουμινίου.

Από την άλλη πλευρά, η Cenergy ευνοείται από τα έργα ενέργειας και τα καλώδια τα οποία έχουν υψηλή ζήτηση, κυρίως, για Αιολικά πάρκα, Φωτοβολταϊκά.