Μια εβδομάδα απομένει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που έχει δώσει το Υπουργείο Οικονομικών για την ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Το πλαίσιο αφορά τα χρέη που «γεννήθηκαν» κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δηλαδή από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τις 31 Ιουλίου 2021.

Επτά μέρες πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής εξέδωσε νέες διευκρινίσεις για την ένταξη στη ρύθμιση των κορονοχρεών.

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκπνέει στις 26 Ιανουαρίου, το οποίο σημαίνει πως (προς το παρόν) το οικονομικό επιτελείο δεν προχωρά στην ανακοίνωση της οποιασδήποτε παράτασης.

Ωστόσο, το χαμηλό ενδιαφέρον που παρατηρείται από τους πληττόμενους εργαζόμενους, ιδιοκτήτες ακινήτων, ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και τις επιχειρήσεις, φαίνεται πως προβληματίζει το οικονομικό επιτελείο .

Οι περισσότεροι οφειλέτες που σπεύδουν να υποβάλουν την αίτηση «ανακαλύπτουν» την τελευταία στιγμή ότι η πρώτη δόση θα πρέπει εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της. Δηλαδή, με βάση και τη νέα εγκύκλιο, όποιος υποβάλει αίτηση ένταξης στην εκπνοή της ρύθμισης, στις 26 Ιανουαρίου, θα πρέπει να έχει πληρώσει την πρώτη δόση έως το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου.

Πως προκύπτουν οι δόσεις

Ο τελικός αριθμός των δόσεων καθορίζεται βάσει της αίτησης του οφειλέτη και κατά περίπτωση του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης.

Το ελάχιστο ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ ή κατώτερο από 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση 5%.

Οι φορολογούμενοι που έχουν πληγεί από την πανδημία θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε 36 άτοκες ή έως 72 έντοκες δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Η ρύθμιση αφορά κάθε είδους φορολογικές οφειλές, όπως ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος, αλλά και ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν τις αρχές Μαρτίου 2020 έως και το τέλος Ιουλίου 2021.

ΟΔΔΗΧ: Έρχεται το πρώτο «πράσινο» ελληνικό ομόλογο το 2002

Τα επόμενα βήματα

Μόλις πληρωθεί η πρώτη δόση εντός τριών ημερών, τότε ενεργοποιείται η ρύθμιση. Σε περίπτωση που ο οφειλέτες δεν πραγματοποιήσει την καταβολή, τότε η αίτηση ακυρώνεται και θα πρέπει να υποβάλει καινούργια.

Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

Μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης και την πίστωση αυτής, η ρύθμιση θα εμφανιστεί στην επιλογή «Οφειλές σε ρύθμιση και πληρωμή» μέσω-του συνδέσμου myaade.gr στην “πλατφόρμα πληροφόρησης για τις Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές” της ΑΑΔΕ (https://www1.aade.gr/).

Στη ρύθμιση δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής με τους ίδιους όρους:

α) ο πρωτοφειλέτης (φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος στην περίπτωση του νομικού προσώπου).

β) τα πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη κατά το μέρος ευθύνης τους.

γ) οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, σύμφωνα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.

δ) οι οφειλέτες σύζυγοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του. Ομοίως και σε περίπτωση άλλων φόρων και τελών που προκύπτουν από κοινή δήλωση.

Οι οφειλέτες που μπορούν να ενταχθούν

Το πλαίσιο των δικαιούχων αφορά τέσσερις κατηγορίες φορολογούμενων. Συγκεκριμένα, θα αφορά:

*Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών (θα χρησιμοποιηθεί η διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου 2020). Υπολογίζεται ότι στους επιλέξιμους ΚΑΔ περιλαμβάνεται το 78% των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών της χώρας.

*Εργαζόμενοι που η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή και έχουν λάβει αποζημίωση ειδικού σκοπού ή είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

*Ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν λάβει μειωμένο μίσθωμα βάσει δήλωσης COVID.

*Άνεργοι εγγεγραμμένοι το εν λόγω διάστημα στον ΟΑΕΔ.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες με χρέη για τα οποία έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής λόγω COVID ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης και των παραπάνω κριτηρίων.

Ποια χρέη εξαιρούνται

Στη ρύθμιση δεν μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές προς την εφορία, ακόμα και αν βεβαιώθηκαν την περίοδο του δεύτερου lockdown. Συγκεκριμένα τα χρέη που εξαιρούνται είναι:

α) ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020

β) οφειλές οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με της διατάξεις και

γ) δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής

Χρέη: Οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης - Πότε διαγράφονται οριστικά

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Σε περίπτωση που ο οφειλέτες χάσει τη ρύθμιση, τότε η εφορία θα κάνει άμεσα απαιτητό το υπόλοιπο οφειλόμενο πόσο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Η ρύθμιση χάνεται όταν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή

β) καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

Τι κερδίζει ο οφειλέτης

Η υπαγωγή στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη και τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ενημερότητας,

β) Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος,

γ) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση.

Τα “κρυφά” σημεία

Το Δημόσιο και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση διατηρεί το δικαίωμα:

α) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων, ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

β) να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού στα ανωτέρω πρόσωπα ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη,

γ) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του. Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης από την παρακράτηση απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής ή κατόπιν συμψηφισμού ή μετά από αναγκαστικά μέτρα καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

H παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη.