Τα περισσότερα κονδύλια εξασφάλισε η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης ως ποσοστό του ΑΕΠ της, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα εξασφάλισε 30,5 δισ. ευρώ ή 16,7% του ΑΕΠ ενώ έχει απορροφήσει μέχρι στιγμής και τα περισσότερα, 11,1 δισ. ευρώ ή 6,1% του ΑΕΠ της, όπως αναφέρεται σε κείμενο των Συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απευθυνόταν στα κράτη-μέλη, που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου.

Εξετάζοντας επιμέρους τις επιδόσεις των κρατών-μελών στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, προκύπει πως η Ελλάδα, έχοντας υποβάλει τρία αιτήματα πληρωμής, θεωρείται ότι «προχωρεί καλά» και καλείται να «διατηρήσει τη δυναμική της εφαρμογής στο μέλλον», σε αντίθεση, για παράδειγμα με τη Γερμανία, η οποία δεν έχει υποβάλει μέχρι στιγμής κανένα αίτημα πληρωμής δόσης και συνεπώς επιπλήττεται για «σημαντικές καθυστερήσεις» καθώς καλείται να «επιταχύνει σημαντικά».

Η διαφοροποίηση στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σημασία του προγράμματος για την κάθε χώρα.

Για την Ελλάδα οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αντιστοιχούν στο 6,1% του ΑΕΠ της, για τη Γερμανία όμως που οι πόροι ανέρχονται σε 26,4 δισ. ευρώ, αντιστοιχούν μόνο στο 0,7% του ΑΕΠ της.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα καλείται να καλύψει ένα επενδυτικό κενό της τάξης των 100 δισ. ευρώ, το οποίο προέκυψε από την εποχή των μνημονίων.

Ωστόσο, η Κομισιόν προειδοποίησε την Ελλάδα πως το σχέδιο φθάνει σε ένα σημείο, όπου θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές, οι οποίες έχουν διοικητικές και εφαρμοστικές αδυναμίες. Γι’ αυτό και θα απαιτηθούν συντονισμός και βοήθεια προς αυτές τις Αρχές, προκειμένου να υλοποιήσουν το σχέδιο που περιλαμβάνει μια σειρά από δημόσιους διαγωνισμούς.

Μέχρι στιγμής αίτημα για τρίτη δόση έχουν υποβάλει, εκτός από την Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία, που προηγούνται και γενικότερα στις επιδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα