Μου προκάλεσε τεράστια εντύπωση όταν το απόγευμα της Δευτέρας, μια από τις πλέον επιδραστικές δικηγόρους της χώρας, πολύ μεγάλης πολυεπίπεδης νομικής – και όχι μόνο- εμβέλειας, στα πλαίσια μιας φιλανθρωπικής συζήτησης μου απεκάλυψε (διότι ειλικρινά δεν το γνώριζα) ότι τα περίφημα διαμερίσματα της Lamda development στον εμβληματικό Πύργο του Ελληνικού, εκεί όπου όλη η high society της Αθήνας προσπαθεί να βρει άκρες για να αποκτήσει πολυτελή και προβεβλημένη «οικιστική» στέγη και όπου έχουν εμπλακεί πολλοί και διάφοροι δήθεν μεσίτες (της καλής κοινωνίας) και διαμεσολαβητές, πωλούνται στους αγοραστές «προσημειωμένα»!

Και τούτο διότι η Lamda όταν απέκτησε την έκταση του Ελληνικού ανέλαβε έναν δανεισμό 300 εκατ. ευρώ, με εξασφάλιση την έκταση του πρώην αεροδρομίου.

Γεγονός που έχει ως συνέπεια, τα ακίνητα που διατίθενται στους νέους αγοραστές να μην είναι ελεύθερα βαρών, αλλά να είναι προσημειωμένα έκαστο μέχρι του ποσού της αγοράς, το οποίο εισπράττει η τράπεζα και η προσημείωση διαγράφεται με την εξόφληση!

Το γεγονός αυτό όπως καθίσταται αντιληπτό, προκάλεσε τουλάχιστον στην αρχή σε μεγάλο βαθμό, σοβαρό ζήτημα καθώς οι εν δυνάμει αγοραστές δεν μπορούσαν να δανειοδοτηθούν από το τραπεζικό σύστημα, με εγγύηση το ακίνητο, καθώς ήταν ήδη προσημειωμένο!

Οπότε έπρεπε να λάβουν δάνεια με cash collateral ή προσημείωση άλλων προσωπικών ακινήτων τους!

Βεβαίως με την πάροδο του χρόνου, το ζήτημα σε ένα βαθμό διευθετήθηκε καθώς τράπεζες όπως η Eurobank έβγαλαν ένα σχετικό προϊόν για το Ελληνικό!

Μου έκανε πάντως μεγάλη εντύπωση μέσα από την συζήτηση που είχα, η προχειρότητα των συμβολαίων της Lamda κατά την αρχική τουλάχιστον πάροδο, τα οποία ήταν ασαφή, τόσο όσον αφορά όρους και δικαιώματα (όπως για παράδειγμα να μην επιτρέπεται στον αγοραστή να ελέγξει την έκβαση των εργασιών του ακινήτου) όσο και τα υλικά (όσον αφορά την ποιότητα) που θα χρησιμοποιούνταν!

Γεγονός που εκ των υστέρων προκάλεσε μεγάλη αύξηση του κόστους για τους αγοραστές, οι οποίοι θα πληρώσουν κοντά στα 1.000 ευρώ επιπλέον το τετραγωνικό για νέα υψηλής ποιότητας υλικά! Δεδομένου ότι το Ελληνικό δεν είναι ούτε Ζεφύρι, ούτε Λιόσια! Και η Lamda θα εισπράξει επιπλέον κοντά στα 40-50 εκατ. ευρώ!

Διαβάστε ακόμη: