Μια σειρά από νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2022.

Μεταξύ άλλων, δίνεται παράταση στο μέτρο των παγίων δαπανών, αλλά και στις επιστρεπτέες προκαταβολές κατά έξι μήνες.

Συγκεκριμένα,

1 Παράταση στις επιστρεπτέες προκαταβολές

Η καταβολή της 1ης δόσης παρατείνεται από το τέλος Ιανουαρίου του 2022 που προβλέπει ο νόμος, έως τις 30 Ιουνίου του 2022. Παράλληλα, η πληρωμή του επιστρεπτέου ποσού θα μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ έως τις 31 Μαρτίου 2022, με έκπτωση 15%.

  1. Πάγιες δαπάνες

Οι επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι της επιδότησης παγίων δαπανών θα μπορούν να προχωρούν σε συμψηφισμούς οφειλών προς εφορία και ταμεία έως και τις 30 Ιουνίου 2022, αντί για το τέλος Δεκεμβρίου 2021.

  1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Παρατείνεται το πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ έως και τις 31 Μαρτίου 2022

  1. ΦΠΑ

Παρατείνονται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στην αιμοκάθαρση και τα μέσα ατομικής προστασίας για την πανδημία έως και τον Ιούνιο του 2022.

  1. Νοσήλεια αιμοκάθαρσης

Παρατείνεται η αναστολή της υποχρέωσης των μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης να καταβάλουν στο δημόσιο το 5% των νοσηλειών έως και τον Ιούνιο του 2022.

  1. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Από το 2022 και για τρια έτη, επιλεγμένες δαπάνες που αφορούν την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά 10%.