Είναι κοινό μυστικό στην «καλή κοινωνία» της Αθήνας, αλλά και τους καλά γνωρίζοντες πρόσωπα και πράγματα στην Θεσσαλονίκη, ότι σε μεγάλη εξαγορά στον χώρο των ξενοδοχείων και του real estate «έπεσαν» 20 εκατομμύρια μαύρα στην Κύπρο!

Λέγεται μάλιστα ότι ο …δωρολήπτης έπαιζε διπλό παιχνίδι και συμβούλευε υπογείως τον αγοραστή, εν αγνοία του πωλητή, με τον οποίο φέρεται να συνδέεται με συγγένεια εξ’ αγχιστείας!

Οι κακές γλώσσες λένε ότι υπάρχουν και απτά στοιχεία (πχ emails) που αποδεικνύουν την ανάρμοστη σχέση και την διαρροή των εμπιστευτικών πληροφοριών!

Το ζήτημα ωστόσο που τούτη την ώρα εγείρεται, εκτός όλων των άλλων, έχει να κάνει με τον έλεγχο όλων ανεξαιρέτως των τραπεζικών λογαριασμών που συνδέονται με εταιρείες ρωσικών ή φιλορωσικών συμφερόντων και έχουν συνάψει συναλλαγές!

Και αν τυχόν τον έλεγχο αυτό δεν τον κάνει η Κύπρος, λόγω ειδικών σχέσεων με τον ρωσικό παράγοντα, θα τον διενεργήσει η Ελλάδα, ιδίως μάλιστα μετά τις εξελίξεις που συντόμως επίκεινται…

Λέτε να βγει λαγός από το καπέλο;