Σε στρατηγική συνεργασία προχώρησε η Εθνική Τράπεζα με την αμερικανική ΕVO Payments σχετικά με τον κλάδο αποδοχής συναλλαγής καρτών.

Η Εθνική Τράπεζα και η αμερικανική εταιρεία συστημάτων πληρωμών EVO Payments υπέγραψαν χθες την οριστική συμφωνία μέσω της οποίας θα δημιουργηθούν σημαντικές αξίες και συνέργειες μέσω του δικτύου της Εθνικής και της τεχνολογίας της EVO Payments.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα θα προχωρήσει σε απόσχιση του κλάδου καρτών της Εθνικής Τράπεζας και θα την εισφέρει σε νέα εταιρεία, όπου την πλειοψηφία ( 51% ) θα κατέχει η ΕVO, με τίμημα 158 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κλάδου ( 100% ) αποτιμήθηκε στα 310 εκατ. ευρώ.

Επίσης, με την δημιουργία της νέας εταιρείας θα υπογραφεί και μακροχρόνια σύμβαση διανομής προϊόντων, μέσω της οποίας η Εθνική θα προσφέρει στις συνεργαζόμενες εταιρείες τις λύσεις αποδοχής καρτών της νέας εταιρείας ΕVO- Εθνικής