Εικόνα ασφυξίας στην κοινωνία και στην αγορά συνθέτουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ για την έκρηξη των απλήρωτων φόρων και εισφορών, οι οποίες στο πρώτο τρίμηνο του έτους ξεπέρασαν τα 5 δισ. ευρώ.

Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη εάν στους απλήρωτους φόρους και εισφορές προστεθούν και τα νέα κόκκινα δάνεια που «γεννήθηκαν» στο διάστημα αυτό και θα απεικονιστούν αργότερα στα στοιχεία που εκδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η βασική αιτία της στάσης πληρωμών, φορολογούμενων και ασφαλισμένων, είναι το κύμα ακρίβειας που σαρώνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, καθώς οι εκρηκτικές ανατιμήσεις βασικών ειδών διατροφής, του ηλεκτρικού ρεύματος, των υγρών καυσίμων και του φυσικού αερίου, απορροφούν μεγάλο ή και το σύνολο του οικογενειακού εισοδήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, το εισόδημα δεν επαρκεί για την εμπρόθεσμη πληρωμή φόρων και εισφορών και ενδεχομένως των τραπεζικών δανείων.

Όσο διατηρείται η υψηλή ένταση του κύματος ακρίβειας τα «φέσια» προς Εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες θα αυξάνονται, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό κλοιό για τα νοικοκυρά τις επιχειρήσεις αλλά και στον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, τα νέα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση ανήλθαν σε 3,33 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 53,7%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 που είχαν διαμορφωθεί σε 2,164 δισ. ευρώ.

Κατά την ίδια περίοδο, τα ληξιπρόθεσμα και αρρύθμιστα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, που εισπράττονται μέσω του ΚΕΑΟ, σημείωσαν αύξηση κατά 1,82 δισ. ευρώ. 

Το ανησυχητικό είναι, πως η μεταβολή αυτή προήλθε κατά συντριπτικό ποσοστό από νέα χρέη επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών, τα οποία ανήλθαν σε 1,36 δισ. ευρώ, ενώ σε 459,6 εκατ. ευρώ είναι οι προσαυξήσεις που ενσωματώθηκαν στο συνολικό χρέος, μέσα στο α΄ τρίμηνο του 2022.

Χρέος εφιάλτης 155,69 δισ. ευρώ

Συγχρόνως, σε εφιαλτικά επίπεδα έχει εκτοξευτεί το άθροισμα των συνολικών χρεών προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ.  Στο τέλος Μαρτίου τα χρέη από απλήρωτους φόρους και εισφορές έχουν εκτοξευτεί στο ποσό των 155,69 δισ. ευρώ εκ των οποίων:

  • Τα 112,85  δισ. ευρώ αφορούν σε χρέη προς τη φορολογική διοίκηση.
  • Τα 42,85 δισ. ευρώ είναι χρέη προς τον ΕΦΚΑ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των δύο φορέων, ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, δεν υπάρχει περίπτωση να εισπραχθεί παρά μόνο ένα μέρος από τα συνολικά αυτά χρέη.

Σε ότι αφορά στις οφειλές προς την Εφορία, από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει, πως από τα 112,85 δισ. ευρώ, τα 25,20 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί «ανεπίδεκτα είσπραξης».

Επίσης, στον Απολογισμό της ΑΑΔΕ για το 2021, αναγράφεται επίσης ότι το «αποτελεσματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο», δηλαδή το υπόλοιπο από το οποίο προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό (93,6%) επί των συνολικών εισπράξεων έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών, ανήλθε την 01/01/2022 σε 25.884,6 εκατ. ευρώ και αποτελεί το 23,2% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2022.

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος την 1η Ιανουαρίου 2022 ανέρχονταν σε 111,398 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι με την αφαίρεση του «αποτελεσματικού ληξιπρόθεσμου χρέους, το ποσό των οφειλών προς την Εφορία, που η ΑΑΔΕ θεωρεί μη εισπράξιμο, εκτοξεύεται στα 85,513 δισ. ευρώ.

Σε ότι αφορά στα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, εκτός τα «ανεπίδεκτα είσπραξης» προκύπτει ζήτημα παραγραφής χρεών ύψους 23 δισ. ευρώ, λόγω της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που περιόρισε το χρόνο της παραγραφής των οφειλών, από 20 έτη στη δεκαετία.

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, δίδεται οδηγία στις εισπρακτικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, να λειτουργούν με βάση αυτή την απόφαση του ΣτΕ για παραγραφή οφειλών στη δεκαετία.

Συγκεκριμένα αναγράφει, ότι μεταξύ των δράσεων του 2022, είναι και η «Προσαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών στην επιχειρησιακή περιοχή της παραγραφής οφειλών με σκοπό την συμμόρφωση του Κ.Ε.Α.Ο. με την υπ’ αρ. ΣτΕ Ολ 1833/2021 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας».

Η συγκεκριμένη απόφαση είναι εκείνη περιόρισε σε 10 έτη την προθεσμία είσπραξης των οφειλών από τον ΕΦΚΑ καθώς μετά την παρέλευση της δεκαετίας, οι οφειλές παραγράφονται.