Την παρέμβαση του Πρωθυπουργού κ. Κυρ. Μητσοτάκη προκάλεσε το βραχυκύκλωμα στις επενδύσεις ΑΠΕ, με αποτέλεσμα να ξεκινά σε λίγες ημέρες συνεργασία του ΥΠΕΝ κ.Κ.Σκρέκα με την υπ.Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη για να λυθεί το θέμα.

Οι πρόσφατες κατευθύνσεις που έδωσε στις υπηρεσίες του το ΥΠ.ΠΟΛ. θεωρήθηκαν παρεμποδιστικές προς την κατεύθυνση των επενδύσεων συνεπώς η συνεργασία των δύο Υπουργείων κρίθηκε από το Μαξίμου ως απαραίτητη για να προχωρήσουν χρονίζουσες επενδύσεις αλλά και οι επενδύσεις ΑΠΕ στις περιοχές απολιγνιτοποίησης.

Οι  οδηγίες από το υπουργείο Πολιτισμού προς τις υπηρεσίες του για «τον ολοκληρωμένο χειρισμό αιτημάτων για την έγκριση ή μη αιολικών πάρκων» θεωρείται από τους επενδυτές πως δημιουργούν καθυστερήσεις που έρχονται να προστεθούν σε αυτές Δήμων  και Περιφερειών, ενώ τώρα… ξεφύτρωσε και  το υπουργείο Πολιτισμού μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Οι οδηγίες του Υπουργείου, που προκαλούν αντιδράσεις είναι:

 

1) Στις ίδιες οδηγίες από το υπουργείο Πολιτισμού προς όλες τις εφορείες Αρχαιοτήτων ζητούνται από τους επενδυτές στοιχεία για τα γειτονικά αιολικά πάρκα τα οποία μάλιστα θα εξετάζονται μαζί με την ίδια αίτηση. «Σε περίπτωση που υφίστανται ή έχουν αδειοδοτηθεί άλλα γειτονικά αιολικά πάρκα ή που τμήματα των συνοδών έργων του εκάστοτε υπό εξέταση αιολικού πάρκου (όπως δρόμοι πρόσβασης, λιμενικές εγκαταστάσεις, κ,ά.) έχουν εγκριθεί κατά τη διαδικασία αδειοδότησης γειτονικών αιολικών πάρκων, στη μελέτη θα περιλαμβάνονται και τα στοιχεία των γειτονικών έργων, που είναι απαραίτητο να συνεξεταστούν για την απόκτηση ολοκληρωμένης εικόνας που θα βοηθήσει στην πληρέστερη κατανόηση του θέματος και στην διατύπωση γνώμης από τα Συμβούλια, με αντικειμενικό πάντα σκοπό την καλύτερη προστασία των μνημείων» αναφέρεται δημιουργώντας κλίμα …κατασκοπείας στους επενδυτές.

2) «Θα πρέπει να διενεργεί αυτοψία εκ νέου στη θέση του έργου, ιδιαίτερα όταν προτείνονται μετακινήσεις ανεμογεννητριών, στη νέα δε εισήγηση της Εφορείας να αναφέρονται τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι που επηρεάζονται από το έργο και να παρουσιάζεται η σχέση τους με αυτό με συνημμένα και στην περίπτωση αυτή όλα τα παραπάνω αναφερθέντα στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό το θέμα θα εξετάζεται πληρέστερα, γεγονός που επιπλέον συντελεί και στην αντιμετώπιση των διαμαρτυριών και καταγγελιών φορέων και κατοίκων, που πολλές φορές αναφέρονται σε μνημεία πλησίον των ανεμογεννητριών, που δεν είχαν επισημανθεί από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες κατά την αρχική εξέταση του θέματος» λένε οι οδηγίες σε άλλο σημείο ανακατεύοντας και τις αντιδράσεις των κατοίκων.

3) «Η χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της από την υποχρέωση να λάβει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας. Η χορήγηση άδειας παραγωγής αποτελεί προϋπόθεση της υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Πριν από τη χορήγηση της άδειας παραγωγής, οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να εξετάζουν αιτήσεις ενδιαφερομένων για την έκδοση γνωμοδοτήσεων σχετικών με την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που απαιτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις» αναφέρει ο N3468, Άρθρο 3, παράγραφος 8 προς  τους επενδυτές.

Όμως  η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΛ…. αντικρούει το νόμο: «Να επισυνάπτεται η τυχόν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για το εκάστοτε αιολικό πάρκο ή να αναφέρεται σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της αδειοδότησης από τη ΡΑΕ. Επιπλέον, στις περιπτώσεις, όπου στον γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ επισημαίνεται μεγάλος αριθμός αδειοδοτημένων ή προς αδειοδότηση πολυγώνων επί της ίδιας κορυφογραμμής να προσκομίζονται επιπλέον στοιχεία για τις ενεργές και ανενεργές αδειοδοτήσεις».

Συνεπώς δεν είναι δυνατόν  ο ενδιαφερόμενος να… κατασκοπεύει το γείτονα, ενώ από την άλλη φαίνεται να πρέπει να στείλει άδεια παραγωγής, κάτι που δεν προβλέπει ο νόμος.

«Το  εξάμηνο ως χρόνο αδειοδότησης,   γίνεται έτσι διετία!  Ακόμη κανείς δεν μπορεί να απαντήσει ποιος είναι τελικά ο υπεύθυνος φορέας για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων στην Ελλάδα. Ισως η συνεργασία Σκρέκα –Μενδώνη λύσει το θέμα» λένε υποψήφιοι επενδυτές.