Η πλατφόρμα Skills-OVATE του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, δείχνει σε τρέχοντα χρόνο σε ποιους τομείς της οικονομίας υπάρχει η μεγαλύτερη ζήτηση εργασίας με βάση τις αγγελίες τις οποίες αναρτούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις στο Διαδίκτυο.

Δουλειά στο Δημόσιο βρίσκει το 66% των «μυαλών» της χώρας

Τη μεγαλύτερη ζήτηση στις ελληνικές επιχειρήσεις έχουν

 • οι επαγγελματίες συνεργάτες γραφείου (9,4%),
 • επαγγελματίες στον τομέα της πληροφορικής (9% συνόλου των αγγελιών),
 • οι πωλητές (8,5%),
 • οι διευθυντές επιχειρήσεων (4%),
 • οι υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών (5,6%),
 • οι εργατοτεχνίτες (6,5%),
 • οι τεχνίτες (2,7%) και
 • οι χειριστές μηχανημάτων και εγκαταστάσεων (2,4%).

Στο πεδίο των επαγγελματιών γραφείου, τη μεγαλύτερη ζήτηση έχουν:

 • οι πράκτορες και μεσίτες αγορών και πωλήσεων,
 • οι πράκτορες επιχειρηματικών υπηρεσιών και
 • οι διοικητικοί και εξειδικευμένοι γραμματείς.

Στο πεδίο των επαγγελματιών πληροφορικής, οι περισσότερες διαδικτυακές αγγελίες αφορούν:

 • προγραμματιστές και αναλυτές λογισμικών και εφαρμογών και
 • επαγγελματίες βάσεων δεδομένων και δικτύων.

Σε ο,τι αφορά τους πωλητές, τη μεγαλύτερη ζήτηση έχουν υπάλληλοι γενικώς στον τομέα αυτό, πωλητές σε κατάστημα, αλλά και εκείνοι στα ταμεία και στα εισιτήρια.

Με κριτήριο την εργασιακή σχέση, εντυπωσιακό είναι το στοιχείο σύμφωνα με το οποίο σχεδόν 1 στις 2 κενές θέσεις αφορά ελεύθερους επαγγελματίες και όχι μισθωτούς. Συγκεκριμένα, το 48,7% των αγγελιών αφορά θέσεις για επαγγελματίες και συνεργάτες -επαγγελματίες. Συγκεκριμένα, το 31,1% των κενών θέσεων αφορά επαγγελματίες και το 17,6% συνεργάτες-επαγγελματίες.

Στη δεύτερη θέση, καταλαμβάνοντας συνολικό ποσοστό 22,4%, βρίσκονται εν γένει μισθωτοί εργαζόμενοι, δηλαδή οι υπάλληλοι (10,6%), οι εργατοτεχνίτες (6,5%) και οι εργάτες μεταποίησης (5,3%). Αμέσως μετά στην κατάταξη των κενών θέσεων εργασίας, ανάλογα με την εργασιακή σχέση, ακολουθούν οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες και τις πωλήσεις, καταλαμβάνοντας συνολικό ποσοστό 17,3%.

Εργασία στην Ευρώπη

Η εικόνα στο σύνολο της Ευρώπης, σε σχέση με τις κενές θέσεις εργασίας, δεν διαφοροποιείται ριζικά από εκείνη της Ελλάδας. Έτσι, σχεδόν οι μισές αγγελίες στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες και συνεργάτες -επαγγελματίες. Ακολουθούν οι αγγελίες μισθωτούς στους τομείς των υπηρεσιών και στις πωλήσεις, oι μάνατζερ και οι εργάτες.