Ανοιχτός στο να µπει «φρένο» στη µετακίνηση κακοπληρωτών από πάροχο σε πάροχο, αλλά και της επ’ αόριστον παραµονής στρατηγικών κακοπληρωτών στην Καθολική Υπηρεσία, εµφανίστηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας στη χθεσινή σύσκεψη µε τους εκπροσώπους των παρόχων.

Στη συζήτηση που αναπτύχθηκε ο υπουργός, σύµφωνα µε τα όσα µεταφέρουν εκπρόσωποι των εταιρειών προµήθειας, έδειξε να κατανοεί το πρόβληµα που δηµιουργείται µε τη συσσώρευση ανεξόφλητων οφειλών από καταναλωτές που αλλάζουν πάροχο αφήνοντας «φέσια» στον προηγούµενο, και έδωσε κατευθύνσεις για τη σύσταση µιας επιτροπής υπό τη ΡΑΕ που θα εξετάσει και θα υποβάλει συγκεκριµένες προτάσεις µέσα στον Οκτώβριο.

Βάση των προτάσεων θα αποτελέσει η εισήγηση που έχει υποβάλει η ΡΑΕ από την άνοιξη του 2021, η οποία έχει βασιστεί σε τρεις διαβουλεύσεις µε την αγορά και αποτελεί προϊόν αµοιβαίων υποχωρήσεων.

Το σύστημα «Debt Flagging»

Η ΡΑΕ προτείνει την καθιέρωση του συστήµατος «Debt Flagging» που θα τηρεί ο ∆Ε∆∆ΗΕ και µε βάση τις εντολές των προµηθευτών ρεύµατος οι πελάτες θα επισηµαίνονται µε «κόκκινη» ένδειξη εφόσον έχουν χρέη, και µε «πράσινη» εκείνοι που προχωρούν σε εξόφληση ή διακανονισµό των υπερήµερων οφειλών τους.

Στην περίπτωση που κάποιος έχει δύο ανεξόφλητους λογαριασµούς ο προµηθευτής θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει την απενεργοποίηση του µετρητή, η εντολή θα καταγράφεται στο σύστηµα του ∆Ε∆∆ΗΕ και αυτοµάτως θα αναστέλλεται το δικαίωµά του για αλλαγή παρόχου.

Η ΡΑΕ, τέλος, έλαβε εντολή από το ΥΠΕΝ να καταθέσει πρόταση για θέσπιση ανώτατου χρόνου παραµονής στην Καθολική Υπηρεσία.

Διαβάστε ακόμη: