Σε ουσιαστική επιτάχυνση της επενδυτικής δραστηριότητας προσβλέπει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τη διετία 2024 – 2025, με αποφασιστική ώθηση από τις επιδοτήσεις και τα φθηνά δάνεια του Ταμείου ΑνάκαμψηςΣύμφωνα με τους υπολογισμούς που δημοσιεύονται στο αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας, μέσα σε αυτή τη διετία θα πλησιάσουν τις έξι μονάδες του ΑΕΠ οι πόροι που θα διαχυθούν στην οικονομία μέσα από τις επιδοτούμενες επενδύσεις και τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το 2024, η επενδυτική δαπάνη που θα γίνει με επιδοτήσεις του Ταμείου θα ισοδυναμεί με 1,2% του ΑΕΠ και το 2025 με 1,7% του ΑΕΠ. Οι χρηματοδοτήσεις με φθηνά δάνεια θα φθάσουν το 1% του ΑΕΠ φέτος και το 1,9% το 2025.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αναμένεται να έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ανάπτυξη και τα δύο έτη (1,3% το 2024 και 2,2% το 2025), αυξανόμενος με υψηλούς ετήσιους ρυθμούς 9,1% και 14,4% αντίστοιχα.

Το μείγμα των επενδύσεων θα είναι πιο ποιοτικό από το παρελθόν. Όπως αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, η σύνθεση των επενδύσεων θα αποτελείται πρωτίστως από παραγωγικές επενδύσεις σε εξοπλισμό και δευτερευόντως από επενδύσεις σε μη οικιστικές κατασκευές που υποστηρίζονται από έργα υποδομής RRP, συμπεριλαμβανομένων έργων αποκατάστασης για τις πλημμυρισμένες περιοχές.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, εκτιμάται ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στην αύξηση της παραγωγής το 2024 και το 2025, μέσω επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, την αντιμετώπιση της ανάγκης για προσαρμογή της τεχνολογίας και την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, με αποτέλεσμα υψηλότερη δυνητική ανάπτυξη.

Συνολικά, ο δείκτης επενδύσεων προς το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί σε 17% το 2025 από 14% το 2023, μειώνοντας την απόσταση από τους μέσους όρους της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ (22% το 2023).

Πού θα διοχετευθούν 35,9 δισ.

Σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2023, αυξάνοντας τους διαθέσιμους πόρους σε 35,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι επιχορηγήσεις εκτιμώνται σε 18,2 δισ. ευρώ και τα δάνεια έως 17,7 δισ. ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Μέχρι τις 22 Απριλίου 2024, 5,75 δισ. ευρώ μεταφέρθηκαν για εγκεκριμένα έργα σε οντότητες εντός και εκτός της γενικής κυβέρνησης και τελικούς αποδέκτες. Συνολικά, 768 έργα και υποέργα, προϋπολογισμού 21,8 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έχουν ήδη εγκριθεί και ενταχθεί στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων.

Τα εγκεκριμένα έργα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα, νησιωτικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις, επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας, κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, ανάπτυξη μικροδορυφορικού δικτύου, εφαρμογή του εθνικού προγράμματος δευτερογενούς πρόληψης της δημόσιας υγείας, εφαρμογή της στρατηγικής αριστείας στα πανεπιστήμια και την καινοτομία και πολλά άλλα.

Τον Δεκέμβριο του 2023 η Ελλάδα έλαβε την 3η εκταμίευση ύψους 3,6 δισ. ευρώ, έχοντας ολοκληρώσει 43 ορόσημα και στόχους.
Το Ελληνικό Σχέδιο περιλαμβάνει τη χρήση δανείων του RRF ύψους έως 17,7 δισ. ευρώ και αναμένεται να κινητοποιήσει συνολικά 35 δισ. ευρώ επενδυτικών πόρων για τη συγχρηματοδότηση έργων που εμπίπτουν στους ακόλουθους πέντε πυλώνες: πράσινη μετάβαση, ψηφιακή μετάβαση, εξαγωγές, καινοτομία-έρευνα και ανάπτυξη, οικονομίες κλίμακας μέσω συνεργασιών, κοινοπραξίες, εξαγορές, συγχωνεύσεις.

Επενδύσεις, δάνεια, εγγυήσεις

Στη δανειακή διευκόλυνση, η οποία αφορά κυρίως τη χορήγηση δανείων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσω των εμπορικών τραπεζών και των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, η κατάσταση μεταξύ των έργων που υποβλήθηκαν και των δανείων που υπογράφηκαν -έως τις 26 Μαρτίου 2024- διαμορφώθηκε ως εξής:

• Έχουν υποβληθεί 700 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 24,2 δισ. ευρώ (εκ των οποίων: 10 δισ. ευρώ δάνεια RRF, 8,2 δισ. ευρώ τραπεζικά δάνεια και 6,0 δισ. ευρώ ίδιοι πόροι επενδυτών).

• Έχουν ήδη υπογραφεί 287 δανειακές συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 11,15 δισ. ευρώ (εκ των οποίων: 4,75 δισ. ευρώ δάνεια RRF, 3,77 δισ. ευρώ τραπεζικά δάνεια και 2,63 δισ. ευρώ ίδιοι πόροι επενδυτών).

Επιπλέον, η Ελλάδα έχει διαθέσει ποσό έως 400 εκατ.ευρώ δανείων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για την χορήγηση εγγυήσεων στο πλαίσιο του InvestEU. Τα προϊόντα εγγυήσεων είναι πλέον διαθέσιμα για τις ελληνικές ΜΜΕ, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε επενδυτικά δάνεια και κεφάλαια κίνησης.

Διαβάστε ακόμη: