Στις άμεσες προτεραιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων τίθεται το σκέλος των υδάτων, καθώς πέραν όλων των άλλων, το τελευταίο διάστημα αναδεικνύεται ως μείζον θέμα η μείωση των αποθεμάτων και η απειλή της λειψυδρίας.

Μπορεί η πρώην ΡΑΕ να διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στη ρύθμιση της αγοράς ενέργειας, ωστόσο από την αναβάθμισή της σε ΡΑΑΕΥ και μετά, καταβάλλονται διαρκώς έντονες προσπάθειες για την ανάπτυξη των δύο άλλων πυλώνων για τα ύδατα και τα απόβλητα, δεδομένης ωστόσο της υποστελέχωσης και άλλων προβλημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, η ανάγκη ολοκληρωμένης εποπτείας και ρύθμισης των αντίστοιχων αγορών, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες προκλήσεις οδηγούν τη διοίκηση της ΡΑΑΕΥ σε «εξοπλισμό» θέσεων και επιστημονικών δεδομένων.

Τα δύο επίκαιρα έργα

Στο πλαίσιο αυτό, μόνο το τελευταίο διάστημα η Αρχή αποφάσισε την υλοποίηση δύο έργων που σχετίζονται με τον τομέα των υδάτων.

Η μία απόφαση αφορά την έγκριση δαπάνης για το έργο «Εκτίμηση της γεωμορφολογικής και υδρολογικής κατάστασης των 14 υδατικών διαμερισμάτων της Ελλάδας».

Η σχετική απόφαση δρομολογήθηκε μετά από αίτημα του Αντιπροέδρου κλάδου Υδάτων της ΡΑΑΕΥ. Αντικείμενο της πρότασης, όπως αναφέρεται, είναι η απόκτηση ολοκληρωμένης εικόνας αναφορικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής και για τα 14 υδατικά διαμερίσματα της Ελλάδας, με σκοπό την αξιολόγηση και ιεράρχηση ενδεχόμενων επενδύσεων, καθώς και την αξιολόγηση της επάρκειας των υφιστάμενων έργων χωροχρονικής ρύθμισης των υδατικών αποθεμάτων προς την κατεύθυνση της βέλτιστης πολιτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, προκειμένου να ικανοποιούνται οι ανάγκες της περιοχής αλλά και να διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείρισή τους.

Όπως τονίζεται στην απόφαση, στόχος είναι η εύρεση βέλτιστης λύσης με βάση τα υπάρχοντα υδρολογικά δεδομένα και τα δεδομένα ζήτησης ως βασική δράση για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Η σχετική δαπάνη που εγκρίθηκε ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ και πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%( 7.200 ευρώ), σε 37.200 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης κάθε άλλης νόμιμης επιβάρυνσης ή δαπάνης).

Η δεύτερη απόφαση αφορά την έγκριση δαπάνης για το έργο «Διαθεσιμότητα υδατικών πόρων στα πλαίσια της Κλιματικής Αλλαγής». Και αυτό δρομολογήθηκε μετά από αντίστοιχο αίτημα του Αντιπροέδρου κλάδου Υδάτων της ΡΑΑΕΥ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση «λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές αρμοδιότητες της Αρχής που σχετίζονται με την εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών ύδατος και ιδιαίτερα τη σημασία προστασίας του καταναλωτή αναφορικά με την παροχή πόσιμου νερού, κρίνεται σκόπιμη η εκπόνηση μελέτης που θα παρουσιάζει τους μηχανισμούς και τις πρακτικές πρόσβασης σε προσιτό πόσιμο νερό».

Και στην περίπτωση αυτή η σχετική δαπάνη που εγκρίθηκε ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ και πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%( 7.200 ευρώ), σε 37.200 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης κάθε άλλης νόμιμης επιβάρυνσης ή δαπάνης).

Διαβάστε ακόμη