Επιστροφή αξίας 1,1 δισ. ευρώ στους μετόχους έως το 2026 σχεδιάζει η διοίκηση της Alpha Bank, με την επιβράβευση να προβλέπει, τόσο τη διανομή μερισμάτων σε μετρητά, όσο και την επαναγορά μετοχών (buyback).

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, κ. Βασίλη Ψάλτη, η προσθήκη της δυνατότητας των buybacks ήρθε ως συνέπεια της χαμηλής αποτίμησης της μετοχής. «Ήταν ένας έμπρακτος τρόπος να εκφράσουμε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην εσωτερική αξία της μετοχής μας και στη χρηματιστηριακή τιμή», σχολίασε χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές, με αφορμή τα αποτελέσματα α’ τριμήνου του 2024, υπογραμμίζοντας πως στις συζητήσεις με τον επόπτη, οι οποίες θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο με τις επίσημες ανακοινώσεις, έχει προταθεί η διανομή, ύψους 122 εκατ. ευρώ, από τα κέρδη του 2023, με το 50% να αφορά σε μετρητά και το υπόλοιπο 50% σε επαναγορά μετοχών, μέρος των οποίων προφανώς θα διαγραφούν, ενισχύοντας έτσι, την αξία της μετοχής.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα α’ τριμήνου του 2024, η Alpha Bank έχει ήδη λάβει πρόβλεψη 24 μονάδων βάσης, με σκοπό τη διανομή μερίσματος, ύψους 35%, από τα κέρδη του 2024, ποσοστό, το οποίο αναμένεται να ανέλθει στο 50% το 2025 και το 2026. Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι διανομές μερισμάτων της περιόδου 2024 – 2026 θα αντιστοιχούν στο περίπου 30% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής, ενώ τα πλεονάζοντα κεφάλαια στο τέλος της περιόδου αντιστοιχούν στο 40% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας. «Η Alpha είναι η μόνη εισηγμένη που διανείμει σταθερά μέρισμα από το 1949, με μόνη διακοπή στην ιστορία της την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Το μείγμα που θα ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια θα εξαρτηθεί από τις αγορές. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο η Alpha Bank σχεδιάζει την επιστροφή αξίας, ύψους 1,1 δισ. ευρώ, έως το 2026», ανέφερε ο κ. Ψάλτης.

Την ίδια στιγμή, η ισχυρή κερδοφορία που σημείωσε η τράπεζα (σ.σ. τα καθαρά κέρδη για το α’ τρίμηνο του 2024 «άγγιξαν» τα 211,1 εκατ. ευρώ, στο υψηλότερο, δηλαδή, επίπεδο μετά την οικονομική κρίση), οδήγησε σε αύξηση 30% των Κερδών ανά Μετοχή (EPS) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης τα EPS θα διαμορφωθούν σε περίπου 0,32 ευρώ το 2025 και θα ξεπεράσουν τα 0,35 ευρώ το 2026.

Οι βασικές πηγές κερδοφορίας

Η ανθεκτικότητα που επέδειξε το Καθαρό Έσοδο Τόκων (ΝΙΙ) της τράπεζας, το οποίο διαμορφώθηκε στα 420,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,6% σε ετήσια βάση, σε συνδυασμό με την ισχυρή άνοδο της τάξης του 18% των Εσόδων από Προμήθειες σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ηγετικής θέσης που κατέχει η τράπεζα στο Wealth Management, αλλά και των προμηθειών από τις εκταμιεύσεις δανείων, αποτέλεσαν τις βασικές πηγές κερδοφορίας.

Ειδικότερα, το Καθαρό Έσοδο Τόκων (ΝΙΙ) σημείωσε μία μικρή πτώση, της τάξης του 4,2% σε τριμηνιαία βάση, αλλά βρέθηκε 10% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Ενισχυτικά σε αυτή την κατεύθυνση λειτούργησε η αύξηση κατά 6% των εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και η ανατιμολόγηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων, με τις επανεπενδύσεις και τις νέες τοποθετήσεις να αυξάνουν τη συνολική του απόδοση.

Σε ό, τι αφορά τα Έσοδα από Προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε 96,3 εκατ. ευρώ, η επίδοση αυτή ήταν αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης των υπό Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (AUMs), κυρίως σε αμοιβαία κεφάλαια που σημείωσαν αύξηση 29% σε ετήσια βάση, οδηγώντας με τη σειρά τους, σε αύξηση των προμηθειών αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 34%.

«Κόκκινα» δάνεια

Σημαντική βελτίωση σημείωσε η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Alpha Bank, με τον δείκτη «κόκκινων» δανείων να παραμένει αμετάβλητος στο 6%, παρά την αναταξινόμηση των δανείων με κρατική εγγύηση, ύψους 110 εκατ. ευρώ, στην περίμετρο των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ βάσει των εποπτικών απαιτήσεων. Λαμβανομένης υπόψη τη συναλλαγής «Gaia», πάντως, ο δείκτης διαμορφώνεται σε 5,7%, μειωμένος κατά 25 μονάδες βάσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα ΜΕΑ του Ομίλου, ύψους 2,2 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο

ποσοστό (43%) αφορά σε στεγαστικά δάνεια, ενώ ένα μεγάλο μέρος αποτελείται από ρυθμισμένα ανοίγματα με λιγότερο από 90 ημέρες σε καθυστέρηση (38% του συνόλου).

MREL

Στο 25,73% διαμορφώθηκε στα τέλη του περασμένου Μαρτίου ο δείκτης MREL της Alpha Bank, με την τράπεζα να έχει ήδη επιτύχει τους στόχους, τόσο για το 2024 (22.51%), όσο και για το 2025 (25.24%). Αξίζει να αναφερθεί πως από το 2020 «μετρά» εννέα εκδόσεις ομολόγων, εκ των οποίων η μία αφορούσε σε ΑΤ1, δύο σε TIER II και έξι σε senior preferred.

Διαβάστε ακόμη: