Ποια Τράπεζα έχει την πολυτέλεια να παρακολουθεί την διαμάχη στην Ελλάκτωρ εκ του μακρόθεν; Πρόκειται για  μια μεγάλη ιδιωτική τράπεζα η οποία έχει χορηγήσει μόλις 5 εκατ. ευρώ εγγυητικές επιστολές στην θυγατρική Άκτωρ. Ως τράπεζα, όμως, κατέχει μετοχικό ποσοστό και το ζήτημα είναι τι θα ψηφίσει στην Γενική Συνέλευση στις 27  Ιανουαρίου, διότι η σημερινή οδεύει πιθανότατα προς αναβολή.