Οι Έλληνες θεσμικοί που ακολουθούν κατά πόδας τα Πλαστικά Θράκης δεν έχουν πέσει έξω.

Η μετοχή έχει αποδώσει κατά 111% και προετοιμάζεται να δώσει και έκτακτο μέρισμα, ύστερα από μια πώληση ακινήτου.

Η εταιρεία έχει καταφέρει να αντιμετωπίζει επαρκώς ακόμα και τις αυξήσεις πρώτων υλών, τις αυξήσεις στις μεταφορές κλπ.

Το ερώτημα είναι σε ποιες τιμές θα αποφασίσει να προχωρήσει σε μια ιδιωτική τοποθέτηση.

Διότι τα κέρδη μεταξύ των Ελλήνων επενδυτών είναι θεμιτά.

Το ελληνικό χρηματιστήριο, όμως, χρειάζεται νέες και περισσότερες εταιρείες και επιλογές.