Σε περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου της στοχεύει η P&G, η δραστηριότητα της οποίας ενισχύεται εν μέσω πανδημίας, χάρης στο χαρτοφυλάκιο που διαθέτει σε ενώ στην τελευταία οικονομική χρήση (που περιλαμβάνει το πρώτο lockdown) διπλασίασε και την κερδοφορία της.
Η ζήτηση για προϊόντα προσωπικής υγιεινής και απορρυπαντικά λόγω πανδημίας έχει οδηγήσει σε έντονα ανοδική πορεία το τζίρο της Πρόκτερ & Γκάμπλ Ελλάς ΜΕΠΕ αλλά και την κερδοφορία. Ορισμένες, μάλιστα, από τις συγκεκριμένες κατηγορίες στη διάρκεια του πρώτου «απαγορευτικού» εμφάνισαν τριψήφια ακόμη και τετραψήφια ανάπτυξη στα δίκτυα των supermarket – όπως τα είδη προσωπικής υγιεινής και τα είδη για την φροντίδα του σπιτιού.
Πιο συγκεκριμένα με βάση την οικονομική χρήση που έκλεισε στις 30.6.2020 οι καθαρές πωλήσεις έφτασαν τα 238,9 εκατ. ευρώ έναντι 223,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,7%.
Η πορεία αυτή σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, είναι αποτέλεσμα της συνεχούς επένδυσης στον καταναλωτή και της εστίασης στην καινοτομία και στη δημιουργία αξίας στις κατηγορίες προϊόντων στις οποίες δραστηριοποιείται.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία κατέγραψε εκτόξευση πωλήσεων στο εξωτερικό που έφτασαν τα 2,1 εκατ. ευρώ από 732 χιλ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Σε επίπεδο κερδοφορίας (κέρδη προ τόκων και φόρων) «έγραψε» 13,272 εκατ. ευρώ από 7,651 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη οικονομική χρήση, με καθαρά κέρδη μετά από φόρους 9,079 εκατ. ευρώ από 3,785 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Οι εμπορικές απαιτήσεις μειώθηκαν σε 5,1 εκατ. ευρώ από 6,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ενώ η εταιρεία προέβη σε απομείωση του οικοπέδου της στα Γλυκά Νερά Αττικής εκτιμώμενης αξίας 1,42 εκατ. ευρώ, το οποίο προτίθεται να πουλήσει άμεσα.
Σύμφωνα με τη διοίκηση, μάλιστα, τα σημαντικά σε ύψος αποθεματικά αλλά και γενικότερα η ύπαρξη μη δανειακών κεφαλαίων (διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 45,9 εκατ. ευρώ από 53 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση) αποτελούν εχέγγυο για μια ασφαλή πορεία της εταιρίας.
Επίσης στις προβλέψεις για τη νέα οικονομική χρήση 2020 – 2021 εκτιμάται ότι θα υπάρξει αύξηση της αξίας των πωλήσεών αλλά και διεύρυνση του μεριδίου στην αγορά.
Να σημειωθεί ότι η εταιρία αύξησε το ύψος των δαπανών της για προβολή και διαφήμιση στα 45,5 εκατ. ευρώ έναντι 41,3 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ ενίσχυσε τις δράσεις της για την κάλυψη αναγκών της τοπικής κοινωνίας (με προγράμματα όπως Pampers Preemies για πρόωρα μωρά, ArielIthaca για στήριξη των άστεγων συνανθρώπων, Always #Μην είσαι απούσα, κ.α.).
Η εταιρεία εκτιμώντας το ύψος των αδιανέμητων κερδών, την κερδοφορία της αλλά και τις θετικές προοπτικές για την τρέχουσα χρήση πρότεινε την διανομή μερίσματος 8,3 εκατ. ευρώ ή αλλιώς 112,29 ανά εταιρικό μερίδιο. Σημειώνεται ότι ποσό 311.514,47 ευρώ προέρχεται από κέρδη προηγουμένων ετών και ποσό 7.988.485,53 ευρώ από τα κέρδη της παρούσας χρήσης. Επίσης στις 17 Δεκεμβρίου 2019, με απόφαση γενικής συνέλευσης, καταβλήθηκε μέρισμα 4.012.859,77 ευρώ.