Αύξηση 29,1% στις πωλήσεις, οι οποίες ανήλθαν σε €50,1εκ από €38,8εκ το 2023, παρουσίασε η Πετρόπουλος κατά το α’ τρίμηνο 2024, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται, ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα €14,9εκ από €20,0εκ στις 31.12.23. Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξήθηκαν στα €15,6εκ από €12,5εκ στις 31.12.23.

Οι εμπορικές απαιτήσεις μειώθηκαν στα €27,8εκ από €29,4εκ στις 31.12.23, τα αποθέματα μειώθηκαν επίσης στα €48,5εκ από €51,2εκ. Η καθαρή θέση ανήλθε στα €54,8εκ από €53,3εκ στις 31.12.23.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) ήταν 51% στις 31.03.24.

Διαβάστε ακόμη: