Σε εντυπωσιακή αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΔΕΗ προχωρά η AXIA, ανεβάζοντας τον πήχη για τη μετοχή της ΔΕΗ στα 22,60 ευρώ, επίπεδα τιμών που αντιστοιχούν σε περιθώριο ανόδου της τάξεως του 91% περίπου (τρέχουσα τιμή στα 11,80 ευρώ).

Το τμήμα ανάλυσης της ΑΧΙΑ δίνει σύσταση «αγορά» για τον τίτλο τονίζοντας χαρακτηριστικά πως ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ σε μια «πράσινη» και βιώσιμη εταιρεία με ένα ισχυρό business plan δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη στη τιμή της μετοχής. Η μετοχή της ΔΕΗ διαπραγματεύεται επί του παρόντος με δείκτη EV/EBITDA για το 2024 στο 5,8x, κάτω από τον μέσο όρο 10ετίας της εταιρείας, ενώ ο στόχος της διοίκησης είναι για EBITDA ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ έως το 2030 ή CAGR EBITDA 2024-30 περίπου στο 9,5%.

Όπως τονίζεται, το επικαιροποιημένο business plan που ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο παρείχε ένα σαφές όραμα για την επόμενη ημέρα της ΔΕΗ και στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί η επένδυση στις ΑΠΕ και τα δίκτυα διανομής, με ευρύτερη σκοπιά πλέον, αφού η Ρουμανία βρίσκεται ήδη στο κάδρο.

Αναφορικά με τις επενδύσεις ύψους 4 δισ. ευρώ, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ της ΔΕΗ (συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και των υδροηλεκτρικών) αναμένεται να φθάσει τα 8,9 GW έως το 2026, ενώ το ακαθάριστο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ του ομίλου για μελλοντική ανάπτυξη ανέρχεται σήμερα στα 18 GW περίπου. Περίπου τα 2,4 δισ. ευρώ από το επενδυτικό πλάνο του 2023-2026 προορίζονται για διανομή (Ελλάδα και Ρουμανία), τονίζει η ΑΧΙΑ.

Καθώς η παραγωγή λιγνίτη θα τερματιστεί έως το 2026, το 52% των εκτιμώμενων GWh της ΔΕΗ για το 2026 (Ελλάδα και Ρουμανία) αναμένεται να προέρχεται από ΑΠΕ και ένα επιπλέον 30% από φυσικό αέριο. Παράλληλα, η ΔΕΗ αναμένεται πλέον να φτάσει σε επαναλαμβανόμενα EBITDA ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ (53% υψηλότερα από τα pro-forma επίπεδα του 2023) έως το 2026, ενώ σημαντικό είναι ότι η AXIA εκτιμά πως το 37% περίπου των EBITDA θα προέλθει απευθείας από την αγορά των ΑΠΕ.

Όσο για την πρόσφατη εξέλιξη αναφορικά με την έρευνα της ΕΕ περί πιθανής παραβίασης από τη ΔΕΗ των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ κατά την περίοδο 2013-2019, η ΑΧΙΑ τονίζει πως πρέπει να παραμείνει ως ένα πιθανό ρίσκο σε εκκρεμότητα, καθώς η απόφαση θα μπορούσε να απαιτήσει χρόνια για να ανακοινωθεί.

Διαβάστε ακόμη: