Αξιολόγηση όλων των σχολείων κάθε χρόνο από τον σύλλογο διδασκόντων, τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου και τα περιφερειακά κέντρα εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Αυτά προβλέπει το σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων, όπως ορίζει η σχετική απόφαση της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου θα ξεκινήσει άμεσα. Στην Ελλάδα θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά αξιολόγηση σχολείων, παρότι η εξωτερική εφαρμόζεται σε 26 επί συνόλου 32 ευρωπαϊκών χωρών του δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ, ενώ εσωτερική εφαρμόζεται στα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, όλα τα σχολεία θα αξιολογούνται ανά έτος με βάση τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων. Οπως λέει η υπουργική απόφαση, «βασικός φορέας του προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η ίδια η σχολική μονάδα, ενώ θεμελιώδη στοιχεία της θα αποτελούν η στοχοθεσία σχετικά με το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο αλλά και η τεκμηριωμένη αξιολογική κρίση που βασίζεται στη συστηματική συλλογή στοιχείων από ποικιλία πηγών». Η εξωτερική αξιολόγηση θα πραγματοποιείται από τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου και τα περιφερειακά κέντρα εκπαιδευτικού σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ). Οι εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης θα αναρτώνται σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ, ενώ συνοπτικές εκδόσεις των εκθέσεων θα αναρτώνται και στις ιστοσελίδες των σχολικών μονάδων.

Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.τα αποτελέσματά της δεν θα έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα για τον εκπαιδευτικό, αντιθέτως στόχος τους θα είναι η βελτίωση των εκπαιδευτικών. Κάθε εκπαιδευτικός θα αξιολογείται από δύο αξιολογητές σε σειρά κριτηρίων/δεικτών, ενώ θα αξιολογούνται και οι μέθοδοι διδασκαλίας του στην τάξη. Επίσης, η αξιολόγηση θα είναι περιοδική και κάθε εκπαιδευτικός θα αποκτήσει ένα portfolio, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της διαδρομής του στην ελληνική εκπαίδευση.