«Με σκοπό να διασφαλισθεί ότι οι πολίτες της Ευρώπης θα μπορούν να επωφεληθούν από το δικαίωμά τους στην ελεύθερη μετακίνηση ανεξαρτήτως της εξέλιξης της πανδημίας, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την απόφαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών να εκκινήσει διαπραγματεύσεις με τα κράτη – μέλη για την παράταση του καθεστώτος του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID–19 (EUDCC) για ακόμη δώδεκα μήνες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τα ψηφίσματα για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με 432 ψήφους υπέρ, 130 κατά και 23 αποχές (πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και 441 ψήφους υπέρ, 132 κατά και 20 αποχές (υπήκοοι τρίτων χωρών)», επισημαίνεται, ενώ προστίθεται πως «τα μέτρα θα επανεξετασθούν ύστερα από έξι μήνες».

«Οι αλλαγές επιτρέπουν επίσης στα κράτη – μέλη να χορηγούν πιστοποιητικά διαγνωστικού ελέγχου με βάση νέους τύπους εξετάσεων αντιγόνων», σημειώνεται στην επίσημη ενημέρωση.

Οι ευρωβουλευτές τροποποίησαν τις ισχύουσες προτάσεις προκειμένου να τονίσουν ότι τα κράτη – μέλη θα πρέπει να αποφύγουν πρόσθετους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των κατόχων του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού, πλην των απολύτως αναγκαίων.

Εάν απαιτούνται περιορισμοί, θα πρέπει να είναι αναλογικοί, βάσει των πλέον πρόσφατων επιστημονικών συστάσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας της Ένωσης.

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη η περίοδος εφαρμογής του κανονισμού και να καταργηθεί μόλις η επιδημιολογική κατάσταση το επιτρέπει.