Αναβολή επ’ αόριστον για την πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας, όπως σας είχαν ενημερώσει εγκαίρως το radar.gr και η ΑΞΙΑ.

Στο ΤΑΙΠΕΔ και την έκθεση προόδου του Ταμείου, αναφέρουν ξεκάθαρα για το πάγωμα της διαδικασίας: «Θα γίνει αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων και των νομικών εμπλοκών».

Ο διαγωνισμός βρίσκεται για περισσότερο από ένα χρόνο στην τελική φάση των δεσμευτικών προσφορών, εντούτοις η συγκυρία φαίνεται πως αναβάλει επ’ αόριστον τη διαδικασία.

Πλέον δεν είναι τόσο πολύ το γνωστό δικαστικό θέμα με την ELFE αλλά λόγω ενεργειακής κρίσης, έχει να κάνει και με την εμπορική πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία για την παροχή έξτρα εκπτώσεων στους πελάτες αερίου.

Επίσης πάει πιο πίσω για πολλοστή φορά, η τελική φάση του διαγωνισμού της παραχώρησης της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου της Νότιας Καβάλας όπως δείχνει το αναθεωρημένο πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ.

Από το αναθεωρημένο πρόγραμμα αξιοποίησης δημοσίων εταιρειών και υποδομών στον ενεργειακό τομέα διαπιστώνουμε πως πήγε σε νέα αναβολή ο διαγωνισμός για την παραχώρηση της ΥΑΦΑ Ν. Καβάλας.

Οι δεσμευτικές προσφορές πάνε για το τελευταίο τρίμηνο του έτους και πιθανότατα για το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου.

Αν και οι δεσμευτικές προσφορές είχαν προγραμματιστεί για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου, εντούτοις το ΤΑΙΠΕΔ σημειώνει στις παρατηρήσεις του: «Εκκρεμεί η έκδοση από τη ΡΑΕ του Πλαισίου Κανονισμού Τιμολόγησης που θα ορίζει τη μεθοδολογία και τις αρχές κατάρτισης των τιμολογίων χρήσης της ΥΑΦΑ. Την 28η Φεβρουαρίου η ΡΑΕ δημοσίευσε Σχέδιο Κανονισμού προς διαβούλευση. Η περίοδος διαβούλευσης έληξε στις 11 Απριλίου. Επαναξιολόγηση διαγωνιστικής διαδικασίας υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων και των κανονιστικών υποχρεώσεων στην αγορά ενέργειας», καταλήγει το ΤΑΙΠΕΔ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ταμειο αναμένει και την έκδοση του κανονισμού της Ε.Ε. για την υποχρεωτικότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου των κρατών – μελών προκειμένου να συνυπολογιστεί στα δεδομένα των μελετών κόστους – οφέλους του έργου. Επιπλέον, η διένεξη μεταξύ ΔΕΣΦΑ και ΡΑΕ για τα συνοδευτικά έργα της ΥΑΦΑ Ν. Καβαλας αποτελεί εμπόδιο στη συνέχεια του διαγωνισμού κάτι που τελικά αποβαίνει σε βάρος των συμφερόντων της χώρας, αφού στη σημερινή συγκυρία χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλη φορά χώρους αποθήκευσης αερίου.

Αλλά και η λύση της αποθήκευσης αερίου στην Ιταλία είναι πολύ ακριβή αφού η μεταφορά είναι αυτή που θα επιβαρύνει το τελικό κόστος του φυσικού αερίου σε έκτακτες ανάγκες.

Η Ιταλία φαίνεται να είναι λύση επειδή διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους με πολύ μεγάλη χωρητικότητα, φθάνουν συνολικά περίπου στα 20 δισ. κ.μ. και επειδή το αέριο μπορεί να μεταφερθεί στην Ελλάδα μέσω του TAP.

Η Βουλγαρία έχει περιορισμένες δυνατότητες αποθήκευσης, κάτω του 1 δισ. κ.μ., ενώ ο IGB δεν λειτουργεί ακόμη.

Παράλληλα ο ΔΕΣΦΑ διαπραγματεύεται με την Snam, τον Διαχειριστή της Ιταλίας, για τη δυνατότητα χρήσης του δικτύου της, που συνδέεται με τον TAP.

Το ιταλικό δίκτυο συνδέεται με τον TAP στο νότιο άκρο της Ιταλίας, συνεπώς, είναι προϋπόθεση η χρήση του πρώτου.

Οι συζητήσεις αυτές ξεκίνησαν από τον Ιανουάριο, ύστερα από την υποχρεωτικότητα της τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας και για το φυσικό αέριο, που αποφάσισε να επιβάλει η Κομισιόν ενόψει του επόμενου χειμώνα.

Η Ελλάδα υποχρεούται για τον χειμώνα 2022-2023 να διατηρεί σε αποθέματα το 15% της ετήσιας κατανάλωσης της σε φυσικό αέριο, που σημαίνει σχεδόν ένα δις κ.μ.

Πολύ καλύτερη θα ήταν η κατάσταση εάν είχε γίνει η μετατροπή της υπόγειας αποθήκης της Νότιας Καβάλας σε χώρο αποθήκευσης για το φυσικό αέριο, σχέδιο που χρονίζει πάνω από 10 χρόνια.