Σε τροχιά δημιουργίας ενός νέου πόλου, που ορμώμενος από την Κρήτη θα αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια σε όλη την Ελλάδα, βρίσκεται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Η Παγκρήτια Τράπεζα προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου ως 98,7 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση να έχει λάβει από τους μετόχους την έγκριση να προχωρήσει στη συγχώνευση με τη Συνεταιριστική Χανίων.

Και ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία απόκτησης των εργασιών της HSBC στην Ελλάδα.  Το όνομα της νέας τράπεζας θα είναι Candia Bank, θα έχει έδρα στην Αθήνα και δύο περιφερειακές διευθύνσεις σε Ηράκλειο και Χανιά.

Παγκρήτια Τράπεζα – Εγκρίθηκε η ΑΜΚ των 98,7 εκατ. ευρώ

Στη χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Παγκρήτιας εγκρίθηκε η αύξηση των 98,7 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προτίμησης στους παλιούς μετόχους, με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε μία παλιά και τιμή διάθεσης στο 1,25 ευρώ. Εντός των επόμενων ημερών η τράπεζα θα καταθέσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η Συνέλευση είχε σημαντική απαρτία. Την έγκριση για την αύξηση έδωσε το 99% των εκπροσωπούμενων μετοχών. Η Παγκρήτια είναι μια πολυμετοχική τράπεζα με 85.387 μετόχους.

Πιο αναλυτικά, οι μέτοχοι αποφάσισαν τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από 5 ευρώ σε 0,50 ευρώ, με αύξηση του αριθμού των μετοχών κατ’ αναλογία δέκα νέες μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη και δεκαπλασιασμό του συνολικού αριθμού των μετοχών από 7.896.668 σε 78.966.680 (split). Κατά συνέπεια, κάθε μία παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ εκάστη, θα αντικατασταθεί με δέκα νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία. Αντίστοιχα τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο του Καταστατικού.

Η συγχώνευση με τη Συνεταιριστική Χανίων

Αναφορικά με τη συγχώνευση των δύο τραπεζών, μετά την αναλυτική ενημέρωση του προέδρου της Παγκρήτιας, Δημήτρη Δημόπουλου, η έκτακτη γενική συνέλευση ενέκρινε τις μέχρι τώρα ενέργειες καθώς και το περιεχόμενο του ήδη υπογραφέντος ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των διοικήσεων των δύο τραπεζών.

Και η έκτακτη γενική συνέλευση της Συνεταιριστικής Χανίων που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα ενέκρινε με ποσοστό 98,4% το συμφωνητικό με την Παγκρήτια Τράπεζα στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης συγχώνευσης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος Μιχάλης Μαρακάκης ανέφερε ότι  μετά την ολοκλήρωση της αύξησης της Παγκρήτιας θα ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα του οδικού χάρτη και «ως το τέλος Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί και οι εγκρίσεις και τότε θα γίνει η τελική ΓΣ όπου οι μέτοχοι θα αποφασίσουν για τη συγχώνευση».

Ο 5ος τραπεζικός πόλος στην Ελλάδα

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης Παγκρήτιας – Χανίων, δημιουργείται ο 5ος πόλος, δηλαδή η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα, με ένα ενεργητικό που σε δύο χρόνια θα ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πρόθεση και των δύο πλευρών είναι να μη γίνουν απολύσεις, αλλά θα υπάρξει πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Χανίων, ενώ θα αξιολογηθούν τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη.

Η σχέση ανταλλαγής με βάση τα όσα έχουν προβλεφθεί και μετά το split και την αύξηση κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας θα διαμορφωθεί ως εξής: Σε κάθε 1 μερίδιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων θα αντιστοιχούν 6 μετοχές της Παγκρήτιας Τράπεζας.

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο οι μέτοχοι της Παγκρήτιας Τράπεζας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων θα εκπροσωπούνται κατά τρόπο αναλογικό.

Οι οριστικές αποφάσεις σε σχέση με τη διαδικασία της συγχώνευσης θα ληφθούν με νεότερες αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των δύο τραπεζών, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων οικονομικών ελέγχων από τους ορκωτούς ελεγκτές.

Τι δήλωσε η διοίκηση της Παγκρήτιας

Η διοίκηση της Παγκρήτιας Τράπεζας καλεί τους μετόχους της να συμμετάσχουν δυναμικά στη μεγαλύτερη ιστορικά αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, στηρίζοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό για ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών της, ιδιαιτέρως σε συνδυασμό με την απόκτηση των εργασιών της HSBC στην Ελλάδα -διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη- αλλά και τη φιλική συγχώνευση με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου τραπεζικού πόλου, ικανού να συνεισφέρει δυναμικά στην ανάπτυξη της χώρας.

Η Παγκρήτια Τράπεζα εκσυγχρονίζεται, παρακολουθεί τις εξελίξεις και διαμορφώνει ένα διακριτό ρόλο στην αγορά, με σημαντική εξειδίκευση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε μια περίοδο που οι προκλήσεις  παραμένουν μεγάλες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, με γνώμονα το όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού της.