Στην έκδοση ομολόγου ύψους 80 εκατ. ευρώ προχώρησε ο ΟΤΕ στις 20 Ιουνίου 2023, όπως έκανε γνωστό με σημερινή ανακοίνωση.

Σύμφωνα με αυτή, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,701% και καλύφθηκε εξολοκλήρου από τη θυγατρική του ΟΤΕ τη Deutsche Telekom.

Το ομόλογο θα έχει εξάμηνη διάρκεια καθώς θα λήξει τον Οκτώβριο του 2023.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.»), ανακοινώνει ότι, η θυγατρική του ΟΤΕ plc, εξέδωσε στις 20 Ιουνίου 2023 ομόλογο ύψους €80 εκατ. λήξεως Οκτωβρίου 2023. Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 3,701% ετησίως.

Το νέο ομόλογο αναλήφθηκε πλήρως από την Deutsche Telekom AG.

Τα έσοδα από το νέο ομόλογο χρησιμοποιήθηκαν για την αναχρηματοδότηση μέρους του ομολόγου ποσού €150 εκατ. της OTE plc, λήξεως 8 Ιουνίου 2023.

Η ανακοίνωση εκδίδεται ως Ρυθμιζόμενη Πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), και άρθρο 21] και του Κανονισμού 596/2014 (άρθρο 17) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς».

Διαβάστε περισσότερα