Σε σκάνδαλο εξελίσσεται ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τη στελέχωση του Προέδρου της ΕΛΤΕ, της εθνικής εποπτικής αρχής του ελεγκτικού λογιστικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, αφού σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης οι δύο πρώτοι υποψήφιοι- Καθηγητές φαίνεται να «προωθούνται», από την αρμόδια επιτροπή του ΑΣΕΠ με τις ευλογίες του εποπτεύοντος της ΕΛΤΕ υφυπουργού κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, καθώς δεν φαίνεται να διαθέτουν όλα τα προαπαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα .

Οι συγκρούσεις συμφερόντων

Το έντονο ενδιαφέρον του κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου δεν φαίνεται όμως να είναι τυχαίο.

Οι εν λόγω καθηγητές είναι αυτοί που έχουν εγκρίνει και τη διπλωματική εργασία του υφυπουργού για την απόκτηση του μεταπτυχιακού του τίτλου το 2019 με τίτλο «Η φορολογική πολιτική ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».

Με λίγα λόγια προκύπτει αυτό που η Ελεγκτική επιστήμη ορίζει ως «σύγκρουση συμφερόντων», έννοια που «γνωρίζουν» πολύ καλά οι Καθηγητές. Επισημαίνουμε δε, ότι το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων που οδηγεί στη μη δίκαιη και αντικειμενική κρίση στη λήψη απαφάσεων ήταν κοινό σημείο αναφοράς σε όλα τα μεγάλα σκάνδαλα όπως FOLLI FOLLIE, CRETA FARM κ.α.Υπό το πρίσμα αυτό μπορεί ο κ. Βεσυρόπουλος να είναι αντικειμενικός στην λήψη της συγκεκριμένης απόφασης μιας και θα κληθεί στο τέλος να επιλέξει για πρόεδρο έναν από τους τρείς προτεινόμενους από το ΑΣΕΠ υποψήφιους;

Το ΑΣΕΠ υποτίθεται ότι αποτελεί την ανεξάρτητη αρχή που διασφαλίζει την αξιοκρατία και διαφάνεια στη διαδικασία της επιλογής του προσωπικού στον δημόσιο τομέα κάτι όμως που τίθεται υπό αμφισβήτηση έπειτα από την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης.

 

Τα μέλη της επιτροπής και ο κομβικός ρόλος του κ. Κουτνατζή

Η Επιτροπή που έκανε την επιλογή αποτελείται από:

(α) έναν (1) Αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο,

(β) έναν (1) νομικό σύμβουλο του Κράτους,

(γ) την Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) κα Παρασκευή Αντ. Δραμαλιώτη,

(δ) τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας Της Κυβέρνησης κ. Στέλιο Κουτνατζή

και (ε) την Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών κα Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ – Τα 5 ερωτήματα που θέτει το radar

  1. Γνώριζε ή όχι ο κ. Κουτνατζής την έλλειψη των πρόσθετων προαπαιτούμενων προσόντων των δύο υποψήφιων για την θέση του προέδρου της ΕΛΤΕ καθώς και των θεμάτων «σύγκρουσης συμφερόντων»;
  2.  Υπήρξε ή όχι επικοινωνία του κ. Κουτνατζή με τον κ. Βεσυρόπουλου για την εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία;
  3. Υπήρξε ή όχι σκοπιμότητα στην καθυστέρηση για την έναρξη της διαδικασίας επιλογής της νέας διοίκησης της ΕΛΤΕ καθώς η καθυστέρηση έχει φτάσει ήδη τον ενάμιση χρόνο;
  4. Τίθεται θέμα ακυρότητας και νομικού κωλύματος της εν λόγω διαδικασίας;
  5. Είναι ή όχι δυσαρεστημένες οι ελεγκτικές εταιρείες με τα κριτήρια που προέβλεπε η προκήρυξη;