Στα 457 εκατ. ευρώ εκτοξεύτηκαν τα καθαρά έσοδα προ εισφορών του ΟΠΑΠ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 89,8 εκατ. καταγράφοντας αύξηση κατά 874,6%.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ, η εταιρεία παρουσίασε σημαντική βελτίωση μεγεθών το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις:

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) α’ τριμήνου 2022 ανήλθαν σε €457,2 εκατ. αυξημένα κατά 162,5% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα της ισχυρής απόδοσης των retail δραστηριοτήτων, τα οποία λειτουργούσαν με περιορισμούς λόγω της πανδημίας (τα καταστήματά μας παρέμειναν κλειστά για όλο το α’ τρίμηνο 2021), ενώ το online συνεχίζει την ισχυρή του συνεισφορά.

Παράλληλα καταγράφεται:

Ενθαρρυντική απόδοση των retail δραστηριοτήτων το α’ τρίμηνο 2022, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου μακροοικονομικών προκλήσεων, ενώ η άρση των περιορισμών πρόσβασης από την 1 η Μαΐου και της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας την 1 η Ιουνίου, αναμένεται να βοηθήσει την επισκεψιμότητα στα καταστήματα.

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το α’ τρίμηνο 2022 αυξήθηκε κατά 198,3% στα €189,0εκ. (Q1 2021: €63,4εκ.) ως αποτέλεσμα της αύξησης του GGR καταγράφοντας παράλληλα υψηλότερα επίπεδα περιθωρίων κερδοφορίας.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) α’ τριμήνου 2022 αυξημένα κατά 175,2% στα €168,8εκ. (Q1 2021: €61,3εκ.) ή αυξημένα κατά 259,9% σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενισχυμένα πρόσθετα και από την αναγνώριση εσόδου ύψους €56,6εκ. που σχετίζεται με την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης (αναγνώριση εσόδου στο Q1 2021: €45,5εκ.).

Λειτουργικά έξοδα α΄ τριμήνου 2022 στα €88,6εκ., υψηλότερα κατά 38,7% σε ετήσια βάση (Q1 2021 στα €63,8εκ.). Μη συμπεριλαμβάνοντας την επίδραση της πλήρους ενοποίησης της Stoiximan και έκτακτων κονδυλίων, τα λειτουργικά έξοδα α’ τριμήνου 2022 αυξήθηκαν κατά 28,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, μετά την επαναλειτουργία των καταστημάτων μας.

Τα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €88,3εκ. (Q1 2021: €8,7εκ.), 10x υψηλότερα σε ετήσια βάση ή στα €94,2εκ. σε επαναλαμβανόμενη βάση.

Ισχυρή ταμειακή θέση με το δείκτη Καθαρού Δανεισμού/LTM Ebitda να διαμορφώνεται στο 0,1x.

Να σημειωθεί ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων έχει οριστεί για τις 9 Ιουνίου, με συνολικά προτεινόμενες αμοιβές μετόχων προς έγκριση €1,40 ανά μετοχή.