Την τιμή – στόχο για τη μετοχή του ΟΠΑΠ στα  15,9 ευρώ από 14,7 προηγουμένως,  αυξάνει η Eurobank Equities, διατηρώντας τη σύσταση buy.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, τα  περιθώρια ανόδου της μετοχής του ΟΠΑΠ από τα τρέχοντα επίπεδα ανέρχονται σε 18,7%, ενώ η μερισματική απόδοση εκτιμάται στο 12,2%.

Η Eurobank Equities αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις για τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ το 2022 και κατά 1-2% για τα επόμενα χρόνια, ενώ διατηρεί τον ΟΠΑΠ στα top picks.