Οι μεγαλύτερες αεροπορικές συμμαχίες παγκοσμίως ενώνουν τις δυνάμεις τους και καλούν τις εθνικές κυβερνήσεις να δράσουν γρήγορα, υιοθετώντας κοινά πρωτόκολλα για την πραγματοποίηση διαγνωστικών τεστ και την τεχνολογία του ψηφιακού διαβατηρίου υγείας,  για να μπορέσουν να ανοίξουν ξανά τα σύνορα.

Οι τρεις μεγαλύτερες αεροπορικές συμμαχίες παγκοσμίως, oneworld, SkyTeam και Star Alliance, στηρίζουν τη νέα έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) για τη δεύτερη περίοδο αποκατάστασης των αεροπορικών μεταφορών (Council on Aviation Recovery Task Force, CART) που δημοσιοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου και μαζί, προσκαλούν τις εθνικές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες οδηγίες της Έκθεσης για τα πρωτόκολλα σχετικά με τα διαγνωστικά τεστ και να υιοθετήσουν την τεχνολογία του ψηφιακού διαβατηρίου υγείας,  προκειμένου το αεροπορικό ταξίδι να επανεκκινήσει με ασφάλεια.

Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που επιβάλλονται από τις διαφορετικές εθνικές κυβερνήσεις, εξακολουθούν να έχουν σημαντική επίπτωση στην παγκόσμια ταξιδιωτική ζήτηση. Εν τω μεταξύ, τα COVID-19 τεστ έχουν αναδειχτεί σε ένα σημαντικό εργαλείο μιας ολοκληρωμένης και ασφαλούς λύσης για την επανεκκίνηση των ταξιδιών, μειώνοντας δυνητικά την εξάρτηση από την πρακτική της γενικευμένης εφαρμογής περιόδων υποχρεωτικής καραντίνας.

«Χαιρετίζουμε τη δημοσίευση της επικαιροποιημένης έκθεσης CART, η οποία, μεταξύ άλλων, προτάσσει τη σκοπιμότητα υιοθέτησης της πρακτικής της παρακολούθησης και των διαγνωστικών τεστ, ως μέσου για τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών και συνοριακών περιορισμών και την αποκατάσταση της τουριστικής βιομηχανίας και της οικονομίας παγκοσμίως», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Star Alliance, κ. Jeffrey Goh. «Ένα δομημένο πρωτόκολλο για την εφαρμογή διαγνωστικών τεστ, θα αποδεικνύει με ακόμη μεγαλύτερες  διασφαλίσεις ότι τα αεροπορικά ταξίδια δεν αποτελούν σημαντική αιτία διασποράς της νόσου και θα ανοίξει το δρόμο για την καθιέρωση ενός πλαισίου εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφορετικών χωρών».

 

Εκπροσωπώντας τις 58 αεροπορικές εταιρείες μέλη τους, που αντιστοιχεί σε περισσότερο από 60% της παγκόσμιας χωρητικότητας και σε περισσότερους από 1,87 δισ. επιβάτες ετησίως (πριν την πανδημία), οι τρεις αεροπορικές συμμαχίες προτάσσουν την ανάγκη για μια ενιαία προσέγγιση σε ότι αφορά την πραγματοποίηση διαγνωστικών τεστ, η οποία και θα αποτελέσει τη βάση ενός πλαισίου εμπιστοσύνης, όπως προτείνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες του ICAO.

Οι πρόσφατες δοκιμαστικές εφαρμογές της τεχνολογίας του ψηφιακού διαβατηρίου υγείας, όπως αυτού της Common Pass, στοιχειοθετούν ένα ισχυρό επιχείρημα για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στη θέσπιση ενιαίων προτύπων για την επικύρωση και εξακρίβωση διαπιστευμένων στοιχείων υγείας των επιβατών. Οι αεροπορικές συμμαχίες υποστηρίζουν τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να παρέχουν ένα αξιόπιστο, σταθερό και οικονομικό τρόπο για να δηλώνονται τα συγκεκριμένα δεδομένα υγείας των επιβατών, οι οποίες παράλληλα θα είναι αρκετά απλό να αποτελέσουν μέρος της ταξιδιωτικής εμπειρίας και να εφαρμόζονται πριν την πτήση, προκειμένου να μειώσουν την όποια επιβάρυνση των επιβατών στα αεροδρόμια.