Είτε πρόκειται για αμιγώς κατασκευαστικές εταιρείες ή για εταιρείες που είναι developer – όπως η Dimand – ο κλάδος έρχεται δυναμικά στο προσκήνιο.

Ο Ολλανδός του Reggeborgh πραγματοποιεί την προαιρετική Δημόσια Πρόταση στα 1,75 ευρώ.

Tην ίδια ώρα, η Dimand πραγματοποιεί μια επιτυχημένη έξοδο επενδυτών, καθώς με μέρος από τα χρήματα που θα αντλήσει θα πληρώσει ένα ομολογιακό προς το HIG Capital, αλλά και ένα αλληλόχρεο λογαριασμό προς την Eurobank.

Με μια σειρά έργων στο χαρτοφυλάκιο εξασφάλισε ως στρατηγικούς επενδυτές, την Latsco και το Orasis Fund που θα βάλουν 25 εκατ. ευρώ αποκτώντας αντίστοιχα πάνω από 5% και 3,5% των μετοχών της εταιρείας.

Παράλληλα, σ ένα από τα έργα έχει ως επενδυτή την EBRD. Σ’ ότι αφορά, όμως, την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας οι επενδυτές πρέπει να δουν την τελική αποτίμηση και την τιμή διάθεσης.