Στο σφυρί οδηγείται, όπως αναμενόταν, το ακίνητο συνολικής έκτασης 1.000 στρεμμάτων στο Μαρκόπουλο, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και του Ιπποδρόμου.

Ειδικότερα, η διαδικασία που θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα, έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου 2024, από τον ειδικό εκκαθαριστή του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) και η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 30,14 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ειδικός εκκαθαριστής έχει αναλάβει η εταιρεία ΕΥ.

Το ακίνητο αποτελείται από δύο γεωτεμάχια που βρίσκονται στη θέση «Πούσι Μπάρτζη – Μερέντα» στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, συνολικού εμβαδού 1.071.724,93 τ.μ. κατά το Κτηματολόγιο και 1.067.484,95 τ.μ. κατά νεότερη τοπογραφική αποτύπωση, «μετά των επ’ αυτών τυχόν πάσης φύσεως κτισμάτων, ανεγερθέντων και ανεγερθησομένων, των συστατικών και παραρτημάτων τους».

Ειδικότερα, το πρώτο γεωτεμάχιο είχε αρχικό εμβαδόν 983.325,57 τμ. κατά το κτηματολόγιο και βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός ορίων οικισμού, εντός αρχαιολογικού χώρου Μερέντας, εντός Γ.Π.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας – Ζώνη Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου, είναι άρτιο κατά κανόνα και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Εντός του γεωτεμαχίου υπάρχουν δέντρα.
Το δεύτερο γεωτεμάχιο είχε αρχικό εμβαδόν 88.399,36 τμ. κατά το κτηματολόγιο και βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός ορίων οικισμού, εντός αρχαιολογικού χώρου Μερέντας , εντός Γ.Π.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας – Ζώνη Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου, είναι άρτιο κατά κανόνα και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Εντός και αυτού του γεωτεμαχίου υπάρχουν δέντρα.

Επί τoυ παραπάνω ενιαίου ακινήτου έχουν ανεγερθεί κτηριακές εγκαταστάσεις για το έργο «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο & Νέος Ιππόδρομος Αθηνών» και συγκεκριμένα στη ζώνη 4.1 ο στίβος, το κεντρικό κτίριο κερκίδων (Grandstand), οι στάβλοι σελώματος, τα συνεργεία συντήρησης των μηχανών εξοπλισμού του Ιπποδρόμου και όλες οι απαραίτητες υπαίθριες λειτουργίες, paddock σελώματος, paddock επίδειξης, χώροι κοινού με γραφεία στοιχηματισμού και σνακ – μπαρ, τουαλέτες, χώροι επισήμων, υπαίθριες κερκίδες, διαδρομές αλόγων, χώροι στάθμευσης και χώροι πρασίνου.

Τα κτίσματα τοποθετήθηκαν αποκλειστικά στο «οικοδομήσιμο τμήμα» της ζώνης. Στις περιοχές της ζώνης 4.2 επιτράπηκε να κατασκευαστούν στάβλοι, αποθήκες, γραφεία στάβλων, κτίρια συντήρησης, σχολή αναβατών, εργαστήρια και όλες οι απαραίτητες συνοδευτικές υπαίθριες λειτουργίες.

Επισημαίνεται ότι σήμερα ισχύει η Ζ.Ο.Ε. Μεσογείων και το Γ.Π.Σ. του 2022 που καθορίζουν ότι η τρέχουσα επιτρεπόμενη χρήση των γεωτεμαχίων είναι αυτή των αθλητικών εγκαταστάσεων. Πέραν, δε, αυτού με το ν. 4608/2019, με τίτλο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», προβλέφθηκε η προσθήκη χρήσεων γης στο ακίνητο του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών στο Μαρκόπουλο, σύμφωνα με το οποίο πέραν των προβλεπόμενων επιτρέπονται και οι λοιπές χρήσεις τουρισμού-αναψυχής (μεταξύ των οποίων και κτίρια γραφείων κλπ), πλην της χρήσης καζίνο.

Επιπλέον, εντός της ζώνης 4.1 του ακινήτου επιτρέπονται και οι ειδικές χρήσεις «Αθλητικές Εγκαταστάσεις» και «Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων».

Το ακίνητο βαρύνεται με προσημείωση υπέρ της Intralot και κατά της ΟΔΙΕ Α.Ε. για ποσό 9.481.486,11 ευρώ, εγγραφείσα στις 28-02-2014, όπως και με μερική υποθήκη υπέρ της Intralot για ποσό 11.440.655,35 ευρώ, εγγραφείσα στις 31-10-2013, αλλά και με υποθήκη υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και κατά της ΟΔΙΕ Α.Ε. για ποσό 20.755.612,58 ευρώ εγγραφείσα στις 26-11-2014.

Το λουκέτο

Η όλη εξέλιξη ήταν αναμενόμενη καθώς στις 30 Ιανουαρίου 2024 η Ιπποδρομίες Α.Ε. ανακοίνωσε τη διακοπή της διοργάνωσης και διεξαγωγής ελληνικών ιπποδρομιών, με άμεση ισχύ καθώς – όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης – ο μέσος πληθυσμός των εγγεγραμμένων στα μητρώα της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (ΦΕΕ) ενεργών ίππων είναι κάτω από 300 κατά τα τελευταία δύο συνεχόμενα έτη. Επιπλέον, η εταιρεία άσκησε το συμβατικό δικαίωμα της να καταγγείλει τη Σύμβαση Μίσθωσης του Ιπποδρόμου Αθηνών στο Μαρκόπουλο. Όπως αναφερόταν στην ανακοίνωση «το ακίνητο θα επιστραφεί επισήμως στον ιδιοκτήτη του (ΟΔΙΕ Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση) εντός δύο μηνών».

Περαιτέρω τονίζονταν τα ακόλουθα:
«Η ελληνική ιπποδρομιακή δραστηριότητα υπήρξε για δεκαετίες εξαιρετικά ζημιογόνος. Παρά τις σημαντικές μακροχρόνιες προσπάθειες της Ιπποδρομίες Α.Ε. από τη στιγμή που ανέλαβε αυτή τη δραστηριότητα το 2016 και τις συνεχείς μεγάλες επενδύσεις της, οι ελληνικές ιπποδρομίες παρέμειναν ζημιογόνες και μη βιώσιμες. Για την ακρίβεια, οι συνολικές ζημίες της εταιρείας, από το 2016 μέχρι και το 2023, ανέρχονται σε €100,3 εκατομμύρια.

Η Ιπποδρομίες Α.Ε. έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αναστρέψει την αρνητική κατάσταση που παρέλαβε, καταβάλλοντας κάθε εύλογη και βέλτιστη δυνατή προσπάθεια για την αναβίωση και ανάπτυξη της ελληνικής ιπποδρομιακής δραστηριότητας. Ειδικότερα, από το 2016, η εταιρεία επένδυσε περισσότερα από €32 εκατομμύρια για την ανάπτυξη μιας ελκυστικής προϊοντικής πρότασης, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις συμβατικές υποχρεώσεις της σε διάφορους τομείς.

Μεταξύ άλλων, η Ιπποδρομίες Α.Ε. αναβάθμισε τις εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο και ανέλαβε πλήρως τη συντήρηση τους. Επί σειρά ετών, παρείχε αυξημένα έπαθλα ιπποδρομιών, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο των συμβατικών υποχρεώσεων της, καθώς και πλήθος κινήτρων για την αγορά ίππων από τους ιδιοκτήτες, συμπεριλαμβανομένων δημοπρασιών ίππων και δανείων με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.

Ακόμη, θέσπισε διαδικασίες και υιοθέτησε διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, με γνώμονα την ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της ανταγωνιστικότητας των ιπποδρομιών. Επίσης, εκσυγχρόνισε το στοιχηματικό προϊόν και το έκανε διαθέσιμο σε όλο το εύρος του δικτύου καταστημάτων ΟΠΑΠ, ενώ υλοποίησε εκτενείς δραστηριότητες marketing, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και προώθησης, ώστε να βελτιώσει την εικόνα των ελληνικών ιπποδρομιών και να προσελκύσει νέα κοινά και πελάτες.

Δυστυχώς, οι ελληνικές ιπποδρομίες και η στοιχηματική δραστηριότητα γύρω από αυτές συνέχισαν να φθίνουν σημαντικά, επιφέροντας μια μη αναστρέψιμη κατάσταση, γεγονός που επίσης αναδεικνύεται από τη δραματική μείωση του ενεργού ιππικού πληθυσμού. Σήμερα, ο αριθμός των ενεργών δρομώνων ίππων στο Μαρκόπουλου φτάνει τους 172. Συνεπώς, εκλείπουν οι συνθήκες για τη διασφάλιση της ομαλής διοργάνωσης και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ιπποδρομιών.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους της και τους επαγγελματίες που σχετίζονται άμεσα με τις ελληνικές ιπποδρομίες (ενεργοί αναβάτες και αναβάτες προπόνησης), οι οποίοι ανέρχονται συνολικά σε 75 άτομα, η Ιπποδρομίες Α.Ε. θα μεριμνήσει για τον περιορισμό του αντίκτυπου των εξελίξεων σε αυτούς. Συγκεκριμένα, για τους εργαζόμενους της Ιπποδρομίες Α.Ε., η εταιρεία θα υλοποιήσει μια σειρά μέτρων στήριξης, βάσει της εργασιακής κατάστασης τους (μόνιμη ή μερική απασχόληση). Για τους ενεργούς αναβάτες και τους αναβάτες προπόνησης, η εταιρεία θα προσφέρει αποζημιώσεις που θα αντανακλούν τις δραστηριότητες τους κατά την προηγούμενη χρονιά, καθώς και δωρεάν πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας για έναν χρόνο.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η ευζωία των ίππων που σταβλίζονται στις εγκαταστάσεις του Μαρκόπουλου παραμένει προτεραιότητα για την εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί η δυνατότητα δωρεάν παραμονής των ίππων στους στάβλους για ένα μήνα. Επιπλέον, όσον αφορά τη μεταφορά των ίππων σε άλλες ασφαλείς εγκαταστάσεις εντός της ελληνικής επικράτειας, η Ιπποδρομίες Α.Ε. θα επιδοτήσει μέρος του κόστους μεταφοράς για τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν έως πέντε ίππους.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις παραπάνω δράσεις θα κοινοποιηθούν από την εταιρεία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εν ευθέτω χρόνω.

Η Ιπποδρομίες Α.Ε. έχει ήδη ενημερώσει σχετικά με τις παραπάνω εξελίξεις όλους τους εταίρους που εμπλέκονται με τη Σύμβαση Παραχώρησης, τη Σύμβαση Μίσθωσης και τις ελληνικές ιπποδρομίες.

Διαβάστε ακόμη: