Το ποσό των 500 εκατ. ευρώ άντλησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους,  μέσω επανέκδοσης 10ετούς ομολόγου,  με σημαντική υπερκάλυψη κατά 3 φορές και απόδοση 3,61%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, σήμερα διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 3,90%, λήξεως 30 Ιανουαρίου 2033, ύψους 500 εκατομμυρίων Ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στόχος της επανέκδοσης είναι η παροχή επιπλέον ρευστότητας στη συγκεκριμένη ομολογιακή έκδοση.

Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 1.595 εκατ. Ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 30 Μαΐου 2022.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας: