Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Χρ. Σταϊκούρα προβλέπει αύξηση πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού κατά 2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, αυξάνονται κατά 600 εκατομμύρια ευρώ οι πιστώσεις του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι δαπάνες συνδέονται με την αντιμετώπιση των «εξαιρετικά επειγουσών και εκτάκτων αναγκών που ανέκυψαν λόγω της ενεργειακής κρίσης και της συνεπακόλουθης αύξησης των τιμών των αγαθών, ως αποτέλεσμα των πρόσφατων δυσμενών γεωπολιτικών εξελίξεων»