Πρώτος μεταξύ των ελεύθερων ιδιωτικών σταθμών αναμένεται να κόψει το νήμα της κούρσας της επίγειας συνδρομητικής τηλεόρασης ο ΑΝΤ1, με τις διατάξεις που προωθεί η κυβέρνηση με το προς ψήφιση νομοσχέδιο. Σε αυτό προβλέπεται πως οι αδειούχοι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας έχουν προβάδισμα έναντι των υπολοίπων ενδιαφερόμενων και ενώ στην αγορά της δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης, με σημαντικές επενδύσεις και πληρωμές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ταμεία, βρίσκονται η Cosmote TV και η Nova. Ο ΑΝΤ1 από το περασμένο καλοκαίρι έχει ξεκινήσει τη στελέχωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Το κανάλι που θα μπορούσε να τον ανταγωνιστεί είναι το Mega, που έχει τη μεγαλύτερη ταινιοθήκη ελληνικού προγράμματος, αλλά προς το παρόν δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Το ΕΣΡ χορηγεί, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες, διάρκειας 5 έως 15 ετών, ανάλογα με τα υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία και τα επενδυτικά σχέδια των παρόχων περιεχομένου ή της ανώνυμης εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται τεχνικά ζητήματα μη επάρκειας χωρητικότητας δικτύου για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διανομής περιεχομένου ελεύθερης λήψης. Το σημείο-κλειδί είναι το διατιθέμενο φάσμα συχνοτήτων. Αν υπάρξει ενδιαφέρον από πολλές εταιρείες, ποιες θα αποκλειστούν;

Τι προβλέπει

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας, Θ. Λιβάνιου, για τα ΜΜΕ.

Μεταξύ άλλων, το ν/σ προβλέπει τη διατήρηση 340 θέσεων εργασίας στα τηλεοπτικά κανάλια, με την πρόβλεψη άλλων 60 θέσεων εξαρτημένης σχέσης εργασίας σε συνδεδεμένη εταιρεία. Επίσης συνεχίζεται η εκπομπή των ραδιοφωνικών σταθμών που λειτουργούν σήμερα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης αδειών, ενώ περιλαμβάνει μέτρα για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων από τον κορωνοϊό στα ΜΜΕ.

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις ΜΜΕ. Συγκεκριμένα:

Εξαιρούνται οι πάροχοι περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης i) από την υποχρέωση που αφορά τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, να διαθέτουν συγκεκριμένο ποσοστό των ετησίων διαφημιστικών εσόδων τους για παραγωγή κινηματογραφικών έργων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ii) έως 31.12.2022, από τον ειδικό φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων.

Εντάσσεται στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων και η κάλυψη των οριζόμενων οφειλόμενων εργοδοτικών εισφορών της περιόδου 2017-2020 προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.).

Προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. που προκύπτουν από εισφορά εργοδοτών (έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα εκατό (100) ευρώ με απαλλαγή προστίμων και προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής).

Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης».

Σύμφωνα με την κυβέρνηση περιλαμβάνει τον «οδικό χάρτη» με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της τηλεοπτικής αγοράς και των ΜΜΕ που έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία.