Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο των ενταξιακών της δράσεων, σχεδίασε σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού το έργο «“Multaka”: Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα».

Η λέξη “Multaka” στα αραβικά σημαίνει σημείο συνάντησης.

Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί, ως διακριτό έργο, στη Δράση «Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών», η οποία σε συνέχεια της Συμφωνίας Επιδότησης, χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα 2014 – 2020 του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (75% πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 25% εθνικοί πόροι).

Για την υλοποίηση του έργου, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, συνεργάζονται με την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ ΑΕ ΟΤΑ) του Δήμου Αθηναίων.

Μέσα από το “Multaka”, οι μετανάστες / πρόσφυγες έρχονται σε επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας, γίνονται κοινωνοί, αλλά και πρεσβευτές του, ενώ παράλληλα γνωρίζουν στο ελληνικό κοινό όψεις της δικής τους κουλτούρας και μεταφέρουν εμπειρίες και βιώματά τους.

Αυτά, αποτελούν έναυσμα για έναν γόνιμο διαπολιτισμικό διάλογο, με απώτερο στόχο τη συνειδητοποίηση κοινών αξιών και αναγκών που συνέχουν τις ανθρώπινες κοινωνίες. Αντίστοιχα έργα, υλοποιούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, με πρώτη το Βερολίνο, στο οποίο το “Multaka” άρχισε το 2015 και υλοποιείται μέχρι και σήμερα.

Στο πλαίσιο του έργου «“Multaka”: Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα», θα υλοποιηθούν «διαπολιτισμικές περιηγήσεις» στα ελληνικά, αγγλικά, αραβικά και φαρσί, από «διαπολιτισμικούς περιηγητές» μετανάστες, πρόσφυγες ή άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, οι οποίοι έλαβαν ειδική επιμόρφωση από προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (23/06/2022 – 23/07/2022).

Οι διαπολιτισμικές περιηγήσεις θα υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου στα εξής μουσεία / αρχαιολογικούς χώρους: α) Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, β) Επιγραφικό Μουσείο, γ) Αρχαία Αγορά και δ) Κεραμεικός.

Θα υλοποιηθούν, επίσης, ένα εργαστήρι συμμετοχικού βίντεο, στο οποίο θα συμμετέχουν οι διαπολιτισμικοί περιηγητές και ένα διεθνές συνέδριο, στο οποίο θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα του έργου και οι προοπτικές επέκτασής του σε άλλα μουσεία της Αττικής ή / και άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και θα ανταλλαχθούν εμπειρίες ανάμεσα σε συμμετέχοντες στα προγράμματα “Multaka” που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Οι διαπολιτισμικές περιηγήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο και Κυριακή και θα είναι δωρεάν για το κοινό. Για δηλώσεις συμμετοχής, απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].