Στη σύσταση δύο νέων κοινών εταιρειών στο χώρο των ΑΠΕ προχώρησαν ο Όμιλος Motor Oil, μέσω του βραχίονα της MORE(Motor Oil Renewable Energy) και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Οι δύο νέες εταιρείες με τις επωνυμίες «Αρσινόη Solar Α.Ε.» και «Άτλας Solar Α.Ε.» αποτελούν ουσιαστικά το επόμενο βήμα μετά τη «συνάντηση» των δύο ομίλων στην απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας Cantreva.

Ειδικότερα, τα δύο αυτά νέα εταιρικά σχήματα συστάθηκαν με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 200.000 ευρώ για καθένα και στο σκοπό τους περιλαμβάνεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής και ηλιακής ενέργειας, οι κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς και φωτοβολταικά συστήματα, η εκπόνηση ενεργειακών μελετών και το εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος.

Το αρχικό κεφάλαιο των 200.000 ευρώ για κάθε εταιρεία, διαιρείται σε 200.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης και καλύπτεται ως εξής:

-Η εταιρεία με την επωνυμία «Ουνάγκι Α.Ε.» που εκπροσωπείται από τον Βίκτωρα Παπακωνσταντίνου κατέβαλε για κάθε εταιρεία εισφορές αξίας 102.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 102.000 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 51% σε καθεμιά).

-Η εταιρεία με την επωνυμία «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (ΔΕΗ ΑΝ) που εκπροσωπείται από τον Κωνσταντίνο Μαύρο κατέβαλε για κάθε εταιρεία εισφορές αξίας 98.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 98.000 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 49% σε καθεμιά).

Στα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών Πρόεδρος είναι ο επικεφαλής της MORE Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου, ενώ θέσεις μελών κατέχουν ο επικεφαλής της ΔΕΗ ΑΝ. Κωνσταντίνος Μαύρος, καθώς και οι Κυριακούλης Στρατάκος, Παναγιώτης Ζιώγος και Χρήστος Κεραμιώτης.

Η «συνάντηση» στην Cantreva

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε αναδείξει το newmoney, το 2022, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την Cantreva ΑΠΕ Α.Ε., συμφερόντων της οικογένειας Μανωλόπουλου για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος τουλάχιστον 1310 MW.

Αυτή η συμφωνία αφορούσε ειδικότερα απόκτηση από τη ΔΕΗ ΑΝ. ποσοστού 49% στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Cantreva, «Πίβοτ Σόλαρ», «Τειχίο» και «Μπαλιάγα», με το 51% να διατηρείται από την UNAGI («Ουνάγκι ΙΚΕ»), η οποία τότε ελεγχόταν από τους μετόχους της Cantreva. Ο εν λόγω όμιλος μέσω των τριών παραπάνω εταιρειών έχει συγκεντρώσει βεβαιώσεις παραγωγού για φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος άνω των 2,5 GW.

Τον Μάιο του 2023 ο Όμιλος της Motor Oil μέσω της MORE απέκτησε το 75% των μετοχών της UNAGI, η οποία κατέχει χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,9 GW, με το 25% να διατηρείται από την οικογένεια Μανωλόπουλου.

Συγκεκριμένα, η UNAGI είναι εταιρεία συμμετοχών που κατέχει το 51% των εταιρειών «Πίβοτ Σόλαρ», «Τειχίο» και «Μπαλιάγα», οι οποίες με τη σειρά τους διαθέτουν χαρτοφυλάκιο 16 φωτοβολταϊκά έργων συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,9 GW (όλα σε ώριμο στάδιο) στη Μακεδονία και την Κεντρική Ελλάδα.

Το υπόλοιπο 49% των εν λόγω εταιρειών ανήκει, όπως προαναφέρθηκε, στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Έτσι, η MORE απέκτησε μέσω της UNAGI ποσοστό 38,25% των τριών εταιρειών με την οικογένεια Μανωλόπουλου να διατηρεί συμμετοχή 12,75% σε αυτές.

Αυτή δεν είναι όμως η μοναδική συμμαχία της Motor Oil με τη ΔΕΗ στο πεδίο των ΑΠΕ. Κοινό πλάνο προωθούν οι δύο όμιλοι, μεταξύ άλλων, και για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου μέσω της κοινοπραξίας Hellenic Hydrogen με στόχο τη δημιουργία μονάδας στο Αμύνταιο αρχικής δυναμικότητας 50 MW με προοπτική σε δεύτερη φάση να φτάσει τα 300 MW.

Διαβάστε ακόμη