Η Morgan Stanley προβλέπει ότι μια ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του εγχώριου ταμείου ανάκαμψης θα συνέβαλε πιθανότατα στην αναβάθμιση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας τους επόμενους μήνες. «Τόσο η Standard & Poor’s όσο και η καναδική – βρετανική DBRS έχουν αναθεωρήσει την πιστοληπτική βαθμίδα της χώρας, σε απόσταση μόλις μιας βαθμίδας από την επενδυτική».

«Η Fitch θα μπορούσε ενδεχομένως να αναθεωρήσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας ανοδικά στις 8 Ιουλίου, καθώς αναθεώρησε τις προοπτικές για την Ελλάδα σε θετικές τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους», εξηγεί η αμερικανική τράπεζα. Επισημαίνεται ότι η Fitch τοποθετεί την αξιολόγηση της χώρας σε ΒΒ με θετικές προοπτικές ενώ S&P και DBRS με ΒΒ+ και ΒΒ (high), αντίστοιχα ή ένα σκαλί υψηλότερα αλλά με σταθερές προοπτικές.

Η ελληνική οικονομία έχει καταγράψει ισχυρή τριμηνιαία αύξηση του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια του 2021 και στις αρχές του 2022, κυρίως λόγω της ισχυρής ανάκαμψης της ιδιωτικής κατανάλωσης, εξηγεί η Morgan Stanley. Η τράπεζα εκτιμά ότι η νέα εκταμίευση κεφαλαίων από το ταμείο για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα θα συμβάλλει στην περαιτέρω πρόοδο της οικονομίας, ιδίως των επενδύσεων και θα μπορούσε να τονώσει την ελληνική εγχώρια ζήτηση και να στηρίξει την ανάπτυξη της Ελλάδας έως το 2023 και μεσοπρόθεσμα.

Οι νέες επενδύσεις στο προσκήνιο

Η Ελλάδα έχει λάβει μέχρι στιγμής συνολικά 7,6 δισ. ευρώ από τα κεφάλαια των 30,5 δισ. ευρώ που διατίθενται για τη χώρα, στο πλαίσιο του ταμείου ανάκαμψης για την Ευρώπη (NGEU). Η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να υποβάλει αίτηση για επιπλέον 1,7 δισ. ευρώ έως τα τέλη Ιουνίου του τρέχοντος έτους και τα κεφάλαια αυτά θα εκταμιευθούν κατά πάσα πιθανότητα το τρίτο τρίμηνο φέτος. Η Κομισιόν προχώρησε στην εκταμίευση της πρώτης δόσης στο πλαίσιο του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ύψους 3,6 δισ. ευρώ μαζί με τα 4 δισ. ευρώ της προχρηματοδότησης που έχει ήδη λάβει το 2021, τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, εξηγεί η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Morgan Stanley. «Από την παρακολούθηση των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών σε επίπεδο χώρας, η εκτίμησή μας για την πρόοδο στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και την ανάληψη επενδύσεων είναι θετική για την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα», επισημαίνει η τράπεζα.

«Από την τελευταία μας ενημέρωση, η ελληνική κυβέρνηση πρόσθεσε περισσότερα έργα στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με την ονομασία “Ελλάδα 2.0”. Από τον Φεβρουάριο, η ελληνική κυβέρνηση έχει προσθέσει επιπλέον 127 έργα στο σχέδιο ανάκαμψης σχέδιο, αξίας 4,1 δισ. ευρώ. Τα έργα που προστέθηκαν στο ελληνικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα από το Μάιο αξίας συνολικά 1,7 δισ. ευρώ και κατανέμονται στους 4 πυλώνες του προγράμματος “Ελλάδα 2.0” ως εξής: 4 έργα, ύψους 50,75 εκατ. ευρώ για την πράσινη μετάβαση, 6 έργα αξίας 227,35 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης, 15 έργα συνολικού ύψους 490,18 εκατ. ευρώ που είναι αφιερωμένα στην “Απασχόληση – δεξιότητες – κοινωνική συνοχή”, και τέλος 32 έργα ύψους 927,68 εκατ. ευρώ για τον πυλώνα “Ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομικός μετασχηματισμός”», αναλύει η Morgan Stanley.