Για είσοδο της Εθνικής Τράπεζας και έξοδο της Jumbo στον δείκτη MSCI Greece, κάνουν λόγο οι εκτιμήσεις της Morgan Stanley για τους εγχώριους δείκτες.

Συγκεκριμένα, η Morgan Stanley εκτιμά ότι ο τίτλος της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί δυνητική προσθήκη, καθώς η μετοχή αποτελεί επί του παρόντος μέρος του δείκτη της μικρής κεφαλαιοποίησης MSCI Greece και η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας είναι κοντά όριο για τον μεγάλο δείκτη.

Η αμερικανική επενδυτικήυ τράπεζα συνδέει άμεσα την ένταξη της Εθνικής Τράπεζας στον δείκτη, με τη διαγραφή της Jumbo, καθώς εγείρει ζήτημα ότι ο μέγιστος αριθμός εταιρειών που μπορούν να συμμετέχουν στον εγχώριο δείκτη είναι 6 και επί του παρόντος είναι 6, άρα θα πρέπει να υπάρξει διαγραφή.

Προς διαγραφή η Jumbo

Όσον αφορά τη Jumbo, η πλήρης κεφαλαιοποίηση της εταιρείας είναι επί του παρόντος είναι κοντά στο ελάχιστο επίπεδο για να επαναταξινομηθεί ως μικρής κεφαλαιοποίησης για την αναπροσαρμογή του δείκτη το Μαΐο.

Η MSCI  θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών στις 9 Φεβρουαρίου.