Πιστωτικά θετική κρίνει η Moody’s την πιθανή εξαγορά των περιφερειακών ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της CNP Assurances από την Ελληνική Τράπεζα, με αφορμή την ανακοίνωση της τελευταίας στις 25 Απριλίου, ότι βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την CNP Assurances (A1 stable)2 για την απόκτηση των εργασιών της σε Κύπρο και Ελλάδα, μέσω της θυγατρικής της CNP Cyprus Insurance Holdings Limited.

Η εξαγορά θα είναι πιστωτικά θετική για την Ελληνική Τράπεζα, διότι θα της επιτρέψει να διαφοροποιήσει το franchise και τις ροές εσόδων της, αυξάνοντας τα μη χρηματοδοτούμενα εισοδήματά της και μειώνοντας την εξάρτηση από τα επιτόκια, αναφέρει η Moody’s. Θα καταστήσει επίσης την Ελληνική Τράπεζα ηγέτη στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου.

Η συναλλαγή, η οποία χρειάζεται τις εγκρίσεις από τις αρχές, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2025. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η CNP Assurances έχει δικαίωμα πώλησης, το οποίο αναμένει ότι θα ασκήσει μόλις ληφθούν όλες οι εγκρίσεις. Έτσι η Ελληνική Τράπεζα δεσμεύεται αμετάκλητα να εξαγοράσει την CNP Cyprus εάν ασκηθεί αυτό το δικαίωμα.

Το συνολικό κόστος κτήσης αναμένεται να ανέλθει στα 182 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας αναλογία τιμή προς λογιστική αξία 1, που θα μειώσει τη συνολική κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες σε ένα ακόμη σταθερό pro-forma 25,8% μετά την ολοκλήρωση.

Η Moody’s επισημαίνει επίσης ότι η CNP Cyprus είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος ασφάλισης ζωής στην Κύπρο με συνδυασμένο μερίδιο αγοράς 24% εγχώριων ακαθάριστων ασφαλίστρων, μετά τη θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου, Eurolife Ltd, και ο μεγαλύτερος πάροχος ασφάλισης ζημιών, με 15% μερίδιο αγοράς το 2023.

Διαβάστε ακόμη: