Ο τομέας της Ενημέρωσης και κυρίως οι μεγάλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί, επιβάλλουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία χρησιμοποιεί τα άρθρα τους για να βελτιώσει τις υπηρεσίες της, χωρίς αντάλλαγμα. Τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα.

Με παρελθόν αρχίζει να μοιάζει πλέον η ελεύθερη δεξαμενή ιδεών και δεδομένων που “δανειζόταν” η πληθώρα εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης, τύπου ChatGPT. Αυτές οι τεχνολογικές εταιρείες βασίζονται στα ειδησεογραφικά στοιχεία, για να δημιουργήσουν σύνολα δεδομένων που εκπαιδεύουν τις μηχανές τους στο πώς να απαντούν με ευχέρεια, συνάφεια και εγγύτητα στις ανθρώπινες ερωτήσεις για τον κόσμο. Που αλλού λοιπόν θα μπορούσαν να στηριχθούν οι υπηρεσίες της τεχνητής νοημοσύνης – οι οποίες χωρίς εμάς δεν θα είχαν λόγο δημιουργίας και ύπαρξης-, πέρα από τα ανθρώπινα δημιουργήματα ειδήσεων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο; Πουθενά.

texniti_noimosini_art

Έτσι όσο το AI συνεχίζει να επιλέγει, να ανακατανέμει και να ανακατευθύνει τα πληροφοριακά δεδομένα που υπάρχουν διάχυτα στον ψηφιακό κόσμο, τόσο περισσότερο καλυτερεύει τις υπηρεσίες του, φέρνοντας πολύ πιο συναφείς και άμεσες απαντήσεις στους χρήστες του. Η αλληλουχία είναι αλυσιδωτή, αφού με την βελτίωση των υπηρεσιών της, η τεχνητή νοημοσύνη απολαμβάνει την αύξηση των χρηστών της και κατ’ επέκταση την μεγιστοποίηση των κερδών της, τα οποία σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence, προβλέπεται να φθάσουν τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2032. Κομμάτι λοιπόν αυτής της αγοράς που φαίνεται ότι θα μεγιστοποιηθεί, θα γίνει πλέον και ο κόσμος της ενημέρωσης, με πολλές μεγάλες εφημερίδες να ζητούν πληρωμή για τα άρθρα που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία του ChatGPT.

Γιατί οι εφημερίδες εμποδίζουν το AI;

Ποιος μπλοκάρει το OpenAI – η εταιρεία που έχει το ChatGPT-, το Google AI και το Common Crawl – παρόμοιες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης-; Συνολικά, 559 από τους 1.148 εκδότες ειδήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα του αρχείου homepages.news έδωσαν εντολή στο OpenAI, το Google AI ή το μη κερδοσκοπικό Common Crawl να σταματήσουν τη σάρωση των ιστότοπων τους και την άντληση ειδήσεων.

block_to_ai

Μεταξύ τους βρίσκονται οι New York Times, το Al Jazeera, το BBC, CBS, η DW, η ισπανική El Pais, οι Financial Times, η Guardian, η γαλλική Le Monde, η αγγλική Telegraph και η Washington Post, οι οποίες από τον Αύγουστο του 2023 έχουν όλες εγκαταστήσει έναν αποκλεισμό που εμποδίζει τη συλλογή και χρήση του περιεχομένου τους για την εκπαίδευση του ChatGPT.

Αυτό όμως δεν μοιάζει αρκετό, αφού πλέον οι συζητήσεις, μεταξύ Ενημέρωσης και Τεχνητής Νοημοσύνης, επεκτείνονται στην πληρωμή των ειδησεογραφικών οργανισμών και τον εκδοτών τους. Στόχος είναι να εμφανίζονται στις απαντήσεις των chatbot της AI, σύνδεσμοι που θα μας κατευθύνουν προς συγκεκριμένες ειδήσεις, εκεί από όπου δηλαδή έχει πάρει η μηχανή τα δεδομένα της. Αυτή η εξέλιξη θα ωφελήσει ιδιαιτέρως του οργανισμούς ειδήσεων αφού θα προσφέρει δυνητικά αύξηση της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων των ειδήσεων και παροχή άμεσων πληρωμών.

Το ερώτημα που γεννιέται σε σχέση με όλα τα προαναφερθέντα όμως, είναι το γιατί μοιάζει τόσο επείγουσα η ανάγκη διαχωρισμού και οριοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης. Ο λόγος γίνεται πιο αντιληπτός μέσα από το παράδειγμα του ChatGPT 4. Ένα μήνα αφότου η OpenAI έβγαλε online την έκδοση του chatbot GPT-4 – η οποία βοηθάει ιδιαίτερα τους προγραμματιστές στις ερωτήσεις τους για την κωδικοποίηση-, η ιστοσελίδα κωδικοποίησης Stack Overflow, παρατήρησε μείωση της επισκεψιμότητάς της – και κατ’ επέκταση των κερδών της – κατά 15%. Κάπως έτσι μια ιστοσελίδα που, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της Prashanth Chandrasekar στην The Post, προσφέρει όλα τα δεδομένα στο chatbot για να εκπαιδευτεί, χάνει την δύναμή της στην αγορά. Πολλοί εκδότες λοιπόν θεωρούν ότι η καλύτερη λύση είναι η πληρωμή τους από τις εταιρείες AI, για να μην γίνει το παραπάνω παράδειγμα, ο γενικός κανόνας.

Δείτε Βίντεο: Τεχνητή Νοημοσύνη και Δημοσιογραφία 

Η αξία της διαφύλαξης των πνευματικών δικαιωμάτων

Οι εφημερίδες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην παροχή αξιόπιστου και ενημερωτικού περιεχομένου στους αναγνώστες σε όλο τον κόσμο. Με την έλευση γλωσσικών μοντέλων που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη, όπως το ChatGPT, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τη χρήση άρθρων εφημερίδων ως πηγή δεδομένων εκπαίδευσης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε γιατί οι εφημερίδες συχνά απαιτούν πληρωμή για τη χρήση των άρθρων τους σε τέτοιες εφαρμογές.

Οι εφημερίδες αρχικά επενδύουν σημαντικούς πόρους στην παραγωγή δημοσιογραφίας υψηλής ποιότητας. Οι δημοσιογράφοι διεξάγουν ενδελεχή έρευνα, συνεντεύξεις και έλεγχο των γεγονότων για να παρέχουν ακριβείς και αξιόπιστες οι ειδήσεις. Με τη χρέωση των άρθρων τους, οι εφημερίδες μπορούν να συντηρήσουν τις δραστηριότητές τους και να συνεχίσουν να παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες στο κοινό. Αυτό θα βοηθήσει τελικώς και στην οικονομική βιωσιμότητα τους, αφού οι ίδιες βασίζονται σε ροές εσόδων για να στηρίξουν τις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής δημοσιογράφων, συντακτών και άλλων μελών του προσωπικού.

copyrights

Όμως εκτός από την επιβίωση των ιστοσελίδων και οργανισμών αυτών, το σημαντικό με την πληρωμή για τη χρήση άρθρων, έγκειται στο ότι αναγνωρίζονται οι προσπάθειες και η συμβολή των δημοσιογράφων και υποστηρίζεται το οικοσύστημα της υπεύθυνης δημοσιογραφίας. Ιδανικά οι συζητήσεις περί πληρωμής των αρθρών θα προωθήσει μια δίκαιη και βιώσιμη σχέση μεταξύ των ειδησεογραφικών οργανισμών και των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT.

Ζήτημα φυσικά παραμένει το να προστατευθούν μέσα από αυτό το νέο μέλλον και οι μικρότεροι δημιουργοί, κάτι που μέχρι τώρα δεν συνέβαινε. Σήμερα οι κάτοχοι δεδομένων που είναι σε καλύτερη θέση για να κάνουν μια συμφωνία εξακολουθούν να είναι εταιρείες που έχουν συνηθίσει να διεκδικούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους και όχι μεμονωμένοι καλλιτέχνες, συγγραφείς και προγραμματιστές, σύμφωνα με τον Yacine Jernite, ο οποίος ηγείται της ομάδας μηχανικής μάθησης Hugging Face, στην Washington Post. Παράδειγμα αποτελεί ο ιστότοπος αποθεμάτων φωτογραφιών Shutterstock που έχει συνάψει συμφωνία με το OpenAI. Αν και η εταιρεία φωτογραφικού υλικού εγκαινίασε πριν λίγο διάστημα ένα fund που θα αποζημιώνει τους καλλιτέχνες φωτογράφους, αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων, αυτή τη στιγμή η μέση πληρωμή για μια φωτογραφία παραμένει στο εξαιρετικά χαμηλό ποσό των 0,0069 δολαρίων.

Διαβάστε ακόμη: