Το Μηχανογραφικό Δελτίο είναι εκείνο που παίρνει σειρά τώρα, για όλους όσους συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις φέτος, μετά την ανακοίνωση και των αποτελεσμάτων και των στατιστικών.

Μάλιστα, ο ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) είχε δημοσιεύσει πριν από μερικό καιρό ορισμένες χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για το Μηχανογραφικό, οι οποίες ισχύουν κάθε χρονιά.

Τι είναι το Μηχανογραφικό Δελτίο;

Το Μηχανογραφικό Δελτίο είναι ένα έντυπο – δήλωση στο οποίο περιέχονται όλες οι Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας, συγκεντρωμένα σε ομάδες.

Τι μορφή έχει το Μηχανογραφικό Δελτίο;

Το Μηχανογραφικό Δελτίο δεν έχει πλέον έντυπη μορφή. Υπάρχει μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Χρειάζεται να είναι κανείς τελειόφοιτος έχοντας συμμετάσχει στις Πανελλήνιες και να έχει αποκτήσει κωδικό ασφαλείας από το Λύκειο.

Είναι υποχρεωτικό το Μηχανογραφικό Δελτίο;

Είναι υποχρεωτικό, εάν θέλει κάποιος να εισαχθεί σε μία Σχολή/ ένα Τμήμα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της Ελλάδας.

Πότε χρειάζεται να γίνει η υποβολή του;

Ανακοινώνεται από το υπουργείο Παιδείας η προθεσμία για την κατάθεση του Μηχανογραφικού Δελτίου (περίπου 15-20 ημέρες), μετά την ανακοίνωση των βαθμών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Πού χρειάζεται να γίνει η υποβολή του;

Θα χρειαστεί να έχει κανείς Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και σύνδεση με το Ίντερνετ για να καταθέσει το Μηχανογραφικό Δελτίο ηλεκτρονικά, από το σπίτι, για παράδειγμα. Αν δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, μπορεί να το καταθέσει στο σχολείο του για να τον βοηθήσουν.

Πόσες φορές μπορεί να υποβληθεί το Μηχανογραφικό Δελτίο;

Μόνο ΜΙΑ φορά. Μπορεί να αποθηκεύει κάποιος προσωρινά τις επιλογές του και να τις αλλάζει. Αυτό που μετράει όμως, είναι η «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Τι θα συμβεί αν δεν γίνει «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» στο Μηχανογραφικό Δελτίο;

Αν δεν οριστικοποιηθεί το Μηχανογραφικό Δελτίο, το ηλεκτρονικό σύστημα θεωρεί ότι δεν έχει καταθέσει Μηχανογραφικό ο υποψήφιος. Συνεπώς, δεν εισάγεται σε κάποια Σχολή/ Τμήμα.

Ακόμα κι αν έχει γίνει «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ»;

Δεν έχει σημασία. Οι προσωρινές επιλογές ΔΕΝ θεωρούνται οριστικές, άρα δεν μπορεί να εισαχθεί σε κανένα Τμήμα/ Σχολή, ακόμα και αν έχει τα μόρια.

Τι γίνεται αν βάλει ο υποψήφιος μία προτίμηση Α μετά από την προτίμηση Β αλλά τελικά έχει τα μόρια που χρειάζονται και για τις 2;

Θα εισαχθεί στην επιλογή που βρίσκεται υψηλότερα στις προτιμήσεις. Για αυτό χρειάζεται να είναι σίγουρος για τη σειρά των επιθυμιών χωρίς να επηρεάζεσαι από τις εκτιμήσεις διακύμανσης των Βάσεων Εισαγωγής.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος για μια Σχολή/ ένα Τμήμα προτού γίνει η επιλογή;

Προτού επιλέξει κανείς μία Σχολή/ ένα Τμήμα, καλό θα ήταν να κάνει μια μικρή έρευνα για το αν τον ενδιαφέρει πραγματικά, χωρίς να στέκεται στον τίτλο. Ας δει την Ιστοσελίδα κάθε Τμήματος. Να βρει τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος για να μάθει ποια είναι τα Διδασκόμενα Μαθήματα και εάν τον ενδιαφέρουν πραγματικά. Καλό θα ήταν, επίσης, να μάθει για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα και τις Επαγγελματικές προοπτικές του Τμήματος είτε από τη Γραμματεία του Τμήματος είτε από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου στο οποίο ανήκει η Σχολή που τον ενδιαφέρει. Επιπλέον, μπορεί να επισκεφτεί ένα Σύμβουλο ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ της περιοχής του για να τον βοηθήσει στην αναζήτηση.

Τα Ειδικά Μαθήματα υπολογίζονται στο συνολικό αριθμό Μορίων Εισαγωγής;

Όχι, υπολογίζονται μόνο για τη Σχολή για την οποία απαιτούνται.