Σε 57 ανήλθαν το 2020 οι κηρυχθείσες πτωχεύσεις έναντι 63 το 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Παράλληλα, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την περίοδο 2011 – 2020 παρουσιάζει μείωση κατά 21,0%.

Όπως αναφέρεται από την ΕΛΣΤΑΤ, ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που πτώχευσαν, από την ανάλυση των στοιχείων του χρονικού διαστήματος 2011 – 2020, παρατηρείται μείωση των πτωχεύσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 27,8% στις ατομικές επιχειρήσεις, 17,8% στις προσωπικές εταιρείες και 18,3% στις κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Εκτός αυτού, από την ανάλυση των πτωχεύσεων που κηρύχθηκαν το έτος 2020, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρείται ότι οι περισσότερες πτωχεύσεις πραγματοποιήθηκαν στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου – επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό 28,1%, ακολουθούν ο τομέας της μεταποίησης με 24,6%, ο τομέας των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με 12,3% και οι τομείς των κατασκευών και μεταφορών – αποθήκευσης με 7,0%.

Από τα στοιχεία των απαιτήσεων που επαληθεύτηκαν, κατά την περίοδο 2011 – 2020 προκύπτει ότι, κατά μέσο όρο ετησίως, για 125 επαληθεύσεις βεβαιώνεται παθητικό 763,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι απασχολούμενοι που έχουν αξιώσεις επ’ αυτών ανέρχονται σε 1.543.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, για την ανωτέρω περίοδο παρατηρείται μείωση στο μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του αριθμού των επαληθεύσεων κατά 16,1%, στο ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε κατά 5,3% και στον αριθμό των απασχολουμένων που έχουν αξίωση κατά 11,1%.