Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Νοέμβριο 2020, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 7,9% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2020, μείωση 12,3%.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Νοέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 6,9% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2020 μείωση 10,9%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2020 παρουσίασε μείωση 6,4%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2020, παρουσίασε μείωση 6,2%.

Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών κατά 7,9% τον μήνα Νοέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2019, προήλθε, κυρίως, από τις μεταβολές στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων -31,1%
  • Έπιπλα – Ηλεκτρικά είδη – Οικιακός εξοπλισμός -16,9%
  • Βιβλία – Χαρτικά – Λοιπά είδη -15,9%
  • Μεγάλα καταστήματα τροφίμων 14,5%
  • Φαρμακευτικά – Καλλυντικά 29,8%

Η μείωση του Δείκτη Όγκου κατά 6,9% τον μήνα Νοέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2019, προήλθε, κυρίως, από τις μεταβολές στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων -22,3%
  • Έπιπλα – Ηλεκτρικά είδη – Οικιακός εξοπλισμός -14,8%
  • Βιβλία – Χαρτικά – Λοιπά είδη -14,6%
  • Μεγάλα καταστήματα τροφίμων 13,4%
  • Φαρμακευτικά – Καλλυντικά 32,8%