Κέρδη 40 εκατ. ευρώ περίπου πραγματοποίησε η Varde Partners με την αποπεπένδυση από τα malls της Lamda, καθώς πώλησε με τίμημα 109 εκατ. ευρώ πρός την εισηγμένη.

Τοποθετήθηκε το 2017 με 61 εκατ. ευρώ. Τι θα κάνει η Lamda; Διαθέτοντας το 100% των εμπορικών κέντρων θα ενεργοποιήσει το σχέδιο για την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Εν τω μεταξύ είναι γνωστό ότι, η Lamda οδεύει πρός άντληση νέου ομολογιακού εταιρικού, ύψους 200 εκατ. ευρώ.