Την άποψη ότι το δίκτυο του ΔΕΣΦΑ, λειτουργεί στα όριά του και η υφιστάμενη δυναμικότητα είναι ανεπαρκής κάτι που συνδέεται με την ασφάλεια του εθνικού συστήματος, δήλωσε από την πλευρά της η Maria Rita Galli, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ.

Τις προηγούμενες μέρες στέλεχος του διαχειριστή από άλλο ενεργειακό φόρουμ είχε δηλώσει ότι υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση της μεταφοράς αερίου από Βορρά προς Νότο και αντίστροφα, καθώς η δυναμικότητά του πλέον έχει εξαντληθεί. “Ήδη υπάρχουν τέσσερις αιτήσεις για μεγάλες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και ενδιαφέρον για αέριο από την Τουρκία, έργα τα οποία όμως δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το υφιστάμενο σύστημα”.

Η κυρία Galli σημείωσε χθες ότι το σύστημα δέχεται μεγάλη πίεση γιατί βρίσκεται σχεδόν στο μάξιμουμ της χωρητικότητας. “Άρα, πρέπει να δούμε και την ανάπτυξη ικανοποιητικών λεωφόρων διάθεσης των ποσοτήτων που εισάγονται. Η απουσία χώρων αποθήκευσης αποτελεί μειονέκτημα για το σύστημα» τόνισε.