«Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν αυξημένες και δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός έχει κορυφωθεί» επανέλαβε η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, σε ακρόαση στις Βρυξέλλες ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat –τόνισε η κ. Λαγκάρντ– ο ονομαστικός πληθωρισμός μειώθηκε από την κορύφωση τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στο 6,1% τον Μάιο. Αν και τους τελευταίους μήνες τα αποτελέσματα οδήγησαν σε κάποια αλλαγή στον ενεργειακό πληθωρισμό, το ποσοστό μειώθηκε στο –1.7% τον Μάιο ο πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων παραμένει υψηλός, αν και υποχωρεί και διαμορφώθηκε στο 12,5% τον Μάιο, από 13,5% τον Απρίλιο».

Στην ακρόαση, η Λαγκάρντ εξήγησε ότι στη ζώνη του ευρώ «σε ορισμένους τομείς οι εταιρείες μπόρεσαν να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους τους, χάρη στην ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και την αβεβαιότητα που δημιουργεί ο υψηλός και ασταθής πληθωρισμός».

Στην ΕΚΤ, υπογράμμισε, «είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στην καταπολέμηση του πληθωρισμού και είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε έγκαιρη επιστροφή στον μεσοπρόθεσμο στόχο μας του 2%. Αυτή η δέσμευση για σταθερότητα των τιμών συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση μεσοπρόθεσμα και άρα στη μείωση των ανισοτήτων».

«Ο υψηλός πληθωρισμός –σημείωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ– επιβαρύνει τους ανθρώπους που ζουν στη ζώνη του ευρώ. Ειδικά ,ο υψηλός πληθωρισμός των τροφίμων συνεχίζει να επιβαρύνει κυρίως τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα».

Οι παράγοντες πτώσης του πληθωρισμού

Η πτώση που παρατηρείται στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες, τόνισε η Λαγκάρντ απαντώντας σε ευρωβουλευτή, επηρεάζεται τόσο από τη διεύρυνση των «σημείων συμφόρησης» στις αλυσίδες αξίας όσο και από την «πτώση των τιμών της ενέργειας», πέρα ​​από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έλαβε η ΕΚΤ.

«Θα είναι όλα αυτά αποτελεσματικά για να τον επαναφέρουμε από περίπου 6% στο 2%; Θα πρέπει να λάβουμε μέτρα, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του στόχου και θα το κάνουμε, γιατί δεσμευόμαστε να σεβαστούμε την εντολή μας», είπε η Λαγκάρντ.

Απόσυρση μέτρων στήριξης

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ επανέλαβε ότι «καθώς υποχωρεί η ενεργειακή κρίση, οι κυβερνήσεις στη ευρωζώνη θα πρέπει να αποσύρουν άμεσα και συντονισμένα τα σχετικά μέτρα στήριξης για την αποφυγή αυξανόμενων πληθωριστικών πιέσεων μεσοπρόθεσμα, κάτι που θα απαιτούσε ισχυρότερη απάντηση στη νομισματική πολιτική».

Η ΕΚΤ «χαιρετίζει τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη – μέλη να μειώσουν τα μέτρα που ελήφθησαν ως απάντηση στο σοκ των τιμών ενέργειας το 2023».

Η Λαγκάρντ είπε πώς «δεν εναπόκειται στην ΕΚΤ να οργανώσει τον κοινωνικό διάλογο, αλλά είναι πολύ σημαντικό οι κοινωνικοί εταίροι να μπορούν να έχουν έναν συντονισμένο διάλογο, ώστε τα δύο μέρη να μην θελήσουν να ανακτήσουν το σύνολο των απωλειών τους λόγω του πληθωρισμού». Όπως υπογράμμισε, «αν βρεθήκαμε σε αυτήν την κατάσταση, θα έπρεπε να λάβουμε πολύ σημαντικότερα περιοριστικά μέτρα από αυτά που έχουν υιοθετηθεί μέχρι τώρα».

Σταθερές οι τράπεζες

Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, «αποδείχθηκαν πολύ πιο σταθερά από ό,τι φοβούνταν ορισμένοι» σημείωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Διαβεβαίωσε ότι η ΕΚΤ «έχει τα εργαλεία για να παρέχει ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ζώνης του ευρώ , εάν είναι απαραίτητο, για να διατηρήσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής».

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στη σταθερότητα των τιμών και για να υποστηρίξουμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, είναι σημαντικό εσείς, ως νομοθέτες –είπε, απευθυνόμενη στους ευρωβουλευτές– να σημειώσετε απτή πρόοδο προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και να ενισχύσετε τις ρυθμιστικές πολιτικές για να βελτιώσετε περαιτέρω την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα της ζώνης του ευρώ».

Διαβάστε ακόμη: