Τη δυνατότητα για προσιτές διακοπές σε ποιοτικά καταλύματα προσφέρει το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για την περίοδο 2022 – 2023.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού -το οποίο παρουσίασε στο iefimerida.gr ο διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης- ξεκίνησε την Τετάρτη, 15 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 14:00 της 23ης Ιουνίου 2022, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη.

Κοινωνικός Τουρισμός 2022-2023: Ποιοι είναι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού που δημοσιοποίησε η ΔΥΠΑ οι δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού θα ανέλθουν στις 300.000 και προέρχονται από τις εξής κατηγορίες:

α) ασφαλισμένοι/-νες που συγκεντρώνουν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες από την ασφάλισή τους στον eΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με εισφορές υπέρ των συνεισπραττόμενων κλάδων της Δ.ΥΠ.Α. ή/και τη χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, ή/και τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις ή/και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων
β) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Χρήση των παροχών του προγράμματος, ωστόσο, μπορούν να κάνουν τα τέκνα των δικαιούχων, ηλικίας 5 έως 18 ετών, ή ηλικίας 18 έως 24 ετών που είναι έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα. Ωφελούμενοι είναι επίσης:

τα τέκνα των δικαιούχων ηλικίας από 18 ετών και άνω με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, έμμεσα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας, χωρίς ημέρες εργασίας,
οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών, όπως αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση από αρμόδιο δημόσιο φορέα ή, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης ενεργού ασφαλιστικής ικανότητας είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α’ έως δ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας και αυτή προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται), όπως αυτή προσδιορίζεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Ποιοι «κόβονται» από το φετινό πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι ούτε και ωφελούμενοι του προγράμματος όσοι είχαν επιλεγεί στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της περιόδου 2021-2022, ανεξάρτητα από το αν έκαναν χρήση των παροχών ή όχι.

Από αυτόν τον περιορισμό εξαιρούνται -δηλαδή μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα δύο συνεχόμενων περιόδων- όσοι δικαιούχοι ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω ή δηλώνουν στην αίτησή τους ωφελούμενο μέλος ή μη ωφελούμενο ανήλικο τέκνο με αναπηρία στο ίδιο ποσοστό.

Από το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού αποκλείονται επίσης οι δικαιούχοι – ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος (π.χ. vouchers του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους»).

Διακοπές με το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού: Πότε και για πόσο

Σε αυτή τη φάση και μέχρι την 31η Ιουλίου 2022 «τρέχει» το προηγούμενο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, της περιόδου 2021-2022. Από την 1η Αυγούστου 2022 έως και την 31η Ιουλίου 2023 θα υλοποιηθεί το νέο πρόγραμμα.

Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων – ωφελουμένων ορίζεται από 1 έως και 6 διανυκτερεύσεις για όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Εξαίρεση αποτελούν:

η Λέσβος, Χίος, Λέρος, Κως και ο νομός Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως και 10 επιδοτούμενες διανυκτερεύσεις
η Σάμος και οι δήμοι Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου -Λίμνης -Αγίας Άννας της Εύβοιας, όπου είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν έως και 12 διανυκτερεύσεις

Τι επιδότηση θα λάβω

Σύμφωνα με τον οδηγό της ΔΥΠΑ, το voucher (Εεπιταγή) Κοινωνικού Τουρισμού ενσωματώνει ένα συγκεκριμένο ποσό για τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα και μια συγκεκριμένη οικονομική αξία για τη συσχετιζόμενη ακτοπλοϊκή μετάβαση και επιστροφή.

Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων του για τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύματα, είναι ανάλογο με την περιοχή, τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος και ορίζεται ως εξής:

Οι επιδοτήσεις για τις ειδικές περιπτώσεις (Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο, Κω και τις πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας):

Τι προβλέπεται για τα ακτοπλοϊκά για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Τουρισμού

Σε ό,τι αφορά τα ακτοπλοϊκά το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής δικαιούχων – ωφελουμένων ανέρχεται:

i) για τους ενήλικες και παιδιά ηλικίας εντασσομένης κατά την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου στην κατηγορία των ενηλίκων, στο 50% της προβλεπόμενης τιμής οικονομικής θέσης κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο,
ii) για τους πολυτέκνους και παιδιά ηλικίας για την οποία παρέχεται κατά την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου έκπτωση 50%, στο 60% της προβλεπόμενης μετά την έκπτωση τιμής οικονομικής θέσης κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο και
iii) για τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω στο 60% της προβλεπόμενης για την κατηγορία ΑμεΑ τιμής οικονομικής θέσης κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο.